Luchtvochtigheid in de teelt van phalaenopsis

Elke bedrijf gaat anders om met luchtvochtigheid. Dit komt omdat de kassen verschillend zijn en de materie anders benaderd wordt. Naast het voordeel van een hogere luchtvochtigheid voor het fotosyntheseproces, zijn er meer voordelen te noemen die specifiek voor phalaenopsis gelden.

Hoge druk mist installatie

Hoge druk mist installatie

De teelt is gebaat bij een goede waterhuishouding van de pot. De vochtigheid van de lucht heeft hier een grote invloed op. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is, zal de bovenlaag sterk indrogen wat een te droog microklimaat (= klimaat op plantniveau) voor de plant tot gevolg heeft. Dit heeft ’s nachts ook zijn invloed. De halswortels groeien dan niet meer in de pot maar horizontaal en ook de huidmondjes zullen meer gesloten worden doordat het klimaat rond de plant te droog is. Wanneer deze situatie te lang duurt, kan de droge bovenlaag van het substraat onomkeerbaar worden. Dit betekent dat het niet meer lukt deze laag te bevochtigen. Een hoge luchtvochtigheid zorgt dus voor een goede vochthuishouding rond de plant dat weer bevorderlijk is voor de groei van de plant.

Een hoge luchtvochtigheid is echter niet alleen goed voor de ontwikkeling en groei van de planten. Ook schimmels en bacteriën voelen zich er goed thuis. Dit brengt ons bij de nadelen van een hoge luchtvochtigheid en het zoeken naar en optimale balans tussen een te hoge en een te lage luchtvochtigheid.

Het aanhouden van een hogere luchtvochtigheid vraagt ook om de juiste voorwaarden en het aanhouden van een ‘actief klimaat’ is daarbij erg belangrijk. Alleen wanneer bij een hogere luchtvochtigheid ervoor gezorgd wordt dat de verdamping en afvoer van vocht niet in het gedrang komt, heeft dit grote voordelen in de teelt in de vorm van een betere groei en ontwikkeling.

In de praktijk
In de teelt van phalaenopsis wordt gemiddeld genomen een luchtvochtigheid nagestreefd van ongeveer RV= 65%-70%. Bij een temperatuur van ±28,0ᵒC is dit een VD van ±8,0. Wanneer er bijvoorbeeld meer instraling van buiten is, waarbij de temperatuur ook nog wat verder oploopt, is er sprake van een zeer actief klimaat. Er zal meer gelucht worden en er vindt veel luchtstroming plaats. Het is dan prima om een hogere RV na te streven van bijvoorbeeld 75%-78%. Doordat er bevochtigd wordt, zal dit de temperatuur wat drukken, waardoor er niet zoveel gelucht hoeft te worden. Bij een gebrek aan straling neemt de buisverwarming (zowel het onder- als bovennet) deze functie van de zon over. De RV-instelling valt dan weer terug naar het oorspronkelijke niveau van 65-70%. Een instelling zou kunnen zijn:
RV 65% +10% in een traject van 300-700 W/m²

Vocht en gietstrategie
Wanneer phalaenopsis net gegoten is, dan is de luchtvochtigheid op plantniveau nooit te laag. Om daarnaast het gewas sneller te laten drogen, wordt er een lagere RV nagestreefd op de dag van gieten. Naar het volgende gietmoment zal de streefwaarde langzaam opgevoerd worden om het afnemende microklimaat te compenseren. Streef bijvoorbeeld op de dag van gieten een 5% lagere RV na en de dag vóór het gieten een RV van +5% ten opzichte van de gemiddelde RV-instelling. Vaak geeft het bevochtigen onrust in het klimaat.

Het mag duidelijk zijn dat een goede luchtvochtigheid van groot belang is voor de plant. Mocht u echter nog aanvullende vragen hebben of meer informatie willen ontvangen over dit of een ander teelt gerelateerd onderwerp, dan kunt u zich wenden tot uw accountmanager. Voor meer algemene informatie over luchtvochtigheid in de teelt, klik hier.

Dit artikel is onderdeel van de Anthurinfo, editie 2 – 2017. Klik hier voor de complete editie.

 

Anthura kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van het gegeven teeltadvies.

Optioneel (afhankelijk van het artikel)

  • De teler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van het etiket van gewasbeschermingsmiddelen.
  • De beschikbare teeltinformatie is geschikt voor Nederlandse teeltlocaties.