Privacy

Privacy statement Anthura
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anthura B.V., en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: Anthura), verwerkt voor haar klanten en relaties.

Anthura respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Anthura.

Indien je opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Anthura B.V., gevestigd aan de Anthuriumweg 14 te 2665 KV Bleiswijk, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 010-5291919 of via het algemene emailadres info@anthura.nl.

Verwerking
In het kader van een opdracht of anderszins kán Anthura een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • (post)adres
 • Telefoonnummer
 • Emailgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Bij het verwerken van gegevens maken wij geen gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming.

Doel
Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van Anthura. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies.

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen Anthura gebruikt worden door andere medewerkers.

Opzegging en intrekking
Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per emailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens. Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het emailadres en de naam uit de mailinglist verwijderd.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is. Als er geen wettelijk bewaartermijn van toepassing is, bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.

Beveiliging
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Anthura een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attenderen op phishing en andere cybercrime. Voor de totstandkoming van een opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

 • Via het algemeen emailadres info@anthura.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen;
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@anthura.nl;
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan info@anthura.nl;
 • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadres info@anthura.nl verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking te beveiligen. De maatregelen zijn als volgt:

 • Diverse platformafhankelijke beveiligingsmaatregelen;
 • Periodieke backups;
 • Wij houden onze systemen up to date;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, is de standaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres;

Anthura streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stelt Anthura de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.anthura.nl. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in het privacybeleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. De belangrijkste functie van een cookie is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Verschillende cookies
Voor onze website gebruiken wij verschillende cookies. Hiermee kunnen we het gebruik van de bezoekers meten en vervolgens optimale gebruikservaring te bieden. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website.

 • Functionele cookies:
  De functionele cookies zijn ook wel de technische cookies van de website die noodzakelijk zijn voor de functionering van de website.
 • Tracking cookies:
  De tracking cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.
 • Analytische cookies:

Met de analytische cookies houden bij bijvoorbeeld de bezoekersstatistieken bij. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze website verder optimaliseren.

Wij meten ons websitegebruik van Google Analytics. De verkregen data wordt door Google op servers in de Verenigde Staten opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy-beleid van Google en het specifieke privacy-beleid van Google Analytics.

Social media
Op onze website zijn social media buttons opgenomen, zoals Instagram, Facebook en Twitter. Indien u op deze buttons klikt, worden uw persoonsgegevens door het desbetreffende social media netwerk opgeslagen. Lees de privacyverklaringen van deze social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan

Bezoekgedrag
Bij een bezoek aan onze website stuurt uw browser gegevens naar onze webserver. Deze gegevens zorgen ervoor dat wij u de juiste informatie kunnen bieden. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • IP adres
 • Datum en tijd van bezoek
 • Tijdzoneverschil
 • Inhoud van het verzoek
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Omvang van de overgedragen gegevens
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser en browserversie
 • Taalinstellingen
 • Besturingssysteem
 • Apparaattype

Deze gegevens gebruiken wij om het klikgedrag van de bezoeker te analyseren. Met deze analyse kunnen wij de website optimaliseren. De gegevens uit de analyse worden niet aan derden verschaft.

Anthura B.V.
BTWnr. NL0082.83.370.B01
Kvknr. Haaglanden no. 29029231

Mocht u vragen en/of opmerkingen omtrent deze website hebben, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@anthura.nl.