We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Teelthandleiding phalaenopsis potplanten beschikbaar

Als veredelaar zijn wij elke dag bezig om nog betere en mooiere rassen te maken die onze klanten kunnen telen om vervolgens uiteindelijk hun weg naar de consument over de gehele wereld te vinden. Bij het telen van phalaenopsis potplanten komt wel wat kijken.

De teelthandleiding phalaenopsis potplanten geeft u een beknopt inzicht waar bij het telen van deze productgroepen rekening mee gehouden dient te worden evenals aan welke eisen er voldaan moet worden. Onderwerpen als opkweek, watergift, teeltduur, bemesting, temperatuur en ziekte en plagen komen hierbij onder andere aan de orde.

Op de pagina downloads op onze website is deze te vinden!

Dit beknopte naslagwerk is tot stand gekomen in samenwerking met Bureau IMAC. Mocht u nog vragen hebben, aanvullende informatie of een specifiek teeltadvies willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.