In gesprek met Arien van Vliet uit Brazilië

Arien van Viet van Van Vliet Antúrios komt oorspronkelijk uit een Nederlandse familie. Hij is geboren in Brazilië, woont momenteel in Holambra SP in Brazilië en werkt als landbouwingenieur. Hij woont op de boerderij van zijn familie, waar hij de derde generatie van het familiebedrijf Van Vliet is. Arien voelt zich sterk verbonden met de tuinbouw vanwege zijn woonplaats en het werk dat hij doet. Al op zeer jonge leeftijd vergezelde hij zijn vader naar zijn werk. Nadat hij was afgestudeerd, begon hij in 2005 fulltime bij het bedrijf.

Wat is Van Vliet Anturios en wat doen jullie?
Van Vliet teelt anthurium potplanten en jonge planten en werkt sinds 1994 samen met Anthura. Ik ben sinds 2018 eigenaar en directeur van het bedrijf, toen mijn vader met pensioen ging. Ik ben nu de enige in het familiebedrijf, omdat mijn broers en zussen geen interesse hadden om bij het bedrijf te komen werken. Zij hebben andere interesses en opleidingen.

Arien van Vliet

Wat is de geschiedenis van het bedrijf?
Mijn opa kocht het landgoed in 1965 en startte met de productie van eieren. Hij begon al snel met het telen van gladiolen in 1972. Als oudste zoon (van acht kinderen) begon mijn vader op 13-jarige leeftijd bij mijn opa te werken en in 1980 startte hij met het telen snijbloemen – gerbera’s – waarmee hij de eerste producent in Brazilië werd. In 1994 startte hij met de teelt van anthurium snijbloemen en ging ook een partnerschap aan met Anthura, waarna in 2000 de teelt van anthurium potplanten volgde.

In 2005 werden er enkele verbeteringen aangebracht in de kassen, zoals een pad-fan, verwarming en schermdoeken, om de kwaliteit en standaard van de anthurium potplanten te verbeteren. Een paar jaar later besloten we te stoppen met de teelt van anthurium snijbloemen en ons alleen nog bezig te houden met anthurium potplanten.

Kun je ons iets vertellen over de huidige structuur van het bedrijf en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren?
Van Vliet heeft een oppervlakte van 23 hectare met 23.000 vierkante meter kassen uitgerust met pad-fans, schermdoeken, verwarming, drainage en reservoirs voor het opvangen van regenwater. De meest recente investeringen van de afgelopen jaren waren een verwarmingsketel, een laboratorium, zonnepanelen en de uitbreiding van de kassen met een nieuwe inrichting met kleedkamers en badkamers voor de werknemers.

Jullie hebben onlangs een nieuwe kas gebouwd. Kun je ons daar meer over vertellen?
In 2023 bouwden we een kas van 2.150 m2 erbij, omdat de productie van anthuriums toenam. De anthuriumkas was een grote investering (vergeleken met andere gewassen) en na de pandemie liepen deze kosten nog verder op. Deze investering werd gefinancierd met eigen middelen, omdat de bankrente in Brazilië erg hoog is, ongeveer 13-15% per jaar.

Waarom heb je voor anthurium potplanten gekozen?
Het is een gewas dat relatief gemakkelijk te kweken is en bovenal vind ik het leuk om anthuriums te telen. Anthurium is een geliefde plant in Brazilië en de consumptie van bloemen en dus ook anthurium is jaarlijks gegroeid. Anthurium potplanten leveren daarnaast meer op in vergelijking met andere potplanten en daarom is de opbrengst per vierkante meter per jaar erg goed.

Anthurium jonge plant

Hoe is jullie verkoop en distributie georganiseerd?
Onze verkoop wordt afgehandeld door de Coöperatie Veiling Holambra, hetzelfde Veilingsysteem als in Nederland. Alle productie wordt geleverd aan de Coöperatie, waar onze klanten inkopen en leveren voor alle regio’s in Brazilië. Momenteel werken we met 80% directe verkoop en 20% verkoop via de veilingklok. We zien in Brazilië dat de klokverkoop nog steeds erg populair is, vergeleken met Nederland (volgens rapporten van Nederlandse producenten).

Wat onderscheidt jouw bedrijf van anderen, zowel in Brazilië als daarbuiten?
We zijn een klein familiebedrijf, we zijn altijd op zoek naar verbeteringen en professionaliteit, we nemen consultants in dienst om te automatiseren, innoveren en groeien op een gezonde en duurzame manier. We brengen steeds verbeteringen aan in de kassen met als doel processen te automatiseren en onze werknemers bij te scholen.

In Europa is energie in combinatie met duurzaamheid een veelbesproken onderwerp. Hoe belangrijk is dat voor jou?
Het woord duurzaamheid is erg belangrijk en wij werken hier al hard aan sinds 2007, toen we vier hectare bos terugwonnen in de buurt van de rivier die door ons landgoed stroomt.

In 2010 hebben we een reservoir van 6,000 m3 aangelegd dat regenwater opvangt,dat we gebruiken voor irrigatie. Alle kassen hebben drainagesystemen en al het water dat wordt gebruikt voor irrigatie keert terug naar het reservoir. Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in de aankoop van 432 zonnepanelen voor het opwekken van energie, waarmee we in al onze energiebehoeften voorzien en profiteren van de lichtintensiteit die Brazilië biedt.

Reservoir

In termen van productie verminderen we het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en gebruiken we meer biologische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast voeren we momenteel tests uit met biomeststoffen om het gebruik van minerale meststoffen te verminderen.

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf en wat zijn de grootste uitdagingen?
Van Vliet kon groeien in omvang en dus in productie, maar de laatste jaren kampten we met problemen met arbeidskrachten. Holambra ligt dicht bij grote steden als Campinas en is een geïndustrialiseerde regio met veel werkgelegenheid. Hierdoor willen mensen niet in plattelandsbedrijven werken omdat ze andere kansen hebben in de regio.

In Brazilië daalt de jeugdarbeid sterk, omdat stellen minder kinderen krijgen. Het is zelfs mogelijk dat de bevolkingsgroei in Brazilië binnen 10 jaar negatief zal zijn. Daarom zullen we moeten investeren in technologie (loopbanden, robots, enz.) om dit tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Een andere optie is om jonge mensen aan te trekken om met bloemen en planten te werken. Wat kunnen we doen om aantrekkelijk te zijn? Wat kunnen we anders doen dan vandaag? We hebben op dit gebied zeker nog werk voor de boeg.

Wat kunnen andere bedrijven van jullie leren en omgekeerd?
In Brazilië telen betekent telen in een heet en vochtig klimaat, vooral in de zomer. Er zijn veel omstandigheden die in Nederland bestaan, niet aanwezig in Brazilië. We hebben bijvoorbeeld veel licht en kunnen daarom geen teeltadviezen uit Nederland gebruiken. We hebben geen extreem koud klimaat, dus we hebben rassen nodig die beter bestand zijn tegen hitte dan tegen kou.

Wat betreft het leren van andere landen, zie ik technologie en de hoge investeringen in technologisering als belangrijke parameters.

Kas bij Arien van Vliet

Welke rol speelt Anthura hierin?
Tijdens mijn laatste bezoek aan Anthura kon ik het werk bekijken dat is uitgevoerd aan de constante genetische verbetering van anthurium en orchideeën. Dit werk zal constante vernieuwing en bijwerking van de rassen mogelijk maken, aangepast aan het klimaat van elk land of elke regio.

Anthura kan ons op het gebied van productie, gezien het tekort aan arbeidskrachten en de hoge kosten van inputs, op de hoogte houden van technologische trends, productiekosten en definities van standaarden, met als doel de productieruimte en -kosten te optimaliseren.

Hoe ervaar je de samenwerking met Anthura?
We werken al bijna 30 jaar met Anthura en ik beschouw het als een professioneel en degelijk bedrijf. Ik heb door de jaren heen kunnen vaststellen dat het een solide familiebedrijf is en één van de belangrijkste spelers op de plantenveredelingsmarkt.

Ik herinner me de rassen waar we jaren geleden mee werkten: rassen die nog niet koudetolerant waren, en ik heb gezien hoe de rassen tot op de dag van vandaag zijn verbeterd.

Aan de andere kant moet ik vertellen dat we in 2016 met een probleem kampten in onze productie, waardoor we een moeilijk jaar doormaakten met onze omzet. Anthura heeft ons enorm gesteund bij het overwinnen van deze problemen en zo haar vertrouwen in Van Vliet en onze langdurige samenwerking aangetoond.

Kas (buitenkant) Arien van Vliet

Wat zijn je grootste uitdagingen voor de toekomst?
De grote uitdaging is het huidige tekort aan beschikbare arbeidskrachten door het gebrek aan interesse van nieuwe operationele vakmensen. Het hoge verloop zorgt voor een daling van de productiviteit en voor kwaliteitsverlies in het management door een gebrek aan ervaring. Wij realiseren ons dat het in de toekomst nodig zal zijn om te werken aan het behouden van talent en het verhogen van de mate van automatisering/mechanisering van processen, waarbij we op zoek gaan naar meer gekwalificeerde arbeidskrachten die het mogelijk maken de productie te optimaliseren met behoud van onze kwaliteitsnormen.

Als marktleider in de productie van bloemen en planten in Brazilië moeten we daarnaast rekening houden met de nieuwe generatie consumenten. We moeten het professionaliseringsproces in onze sectoren versnellen om een gedecentraliseerd management te garanderen dat een soepele opvolging in de toekomst mogelijk maakt of andere investeerders aantrekt.

We zijn nu goed op weg en gaan vol vertrouwen onze uitdagende toekomst tegemoet!