Afdeling gewasoptimalisatie Anthura

De afdeling gewasoptimalisatie is vorig jaar opgericht en bestaat uit de gewasspecialisten Andre Lont (Anthurium) en Menno Gobielje (Orchidee), die allebei hun eigen expertise hebben. André is vanaf het begin betrokken bij deze afdeling en Menno is in oktober 2021 het team komen versterken en is een oude bekende, daar hij van 2005-2019 bij tuinbouw adviesbureau IMAC werkzaam was.

De afdeling gewasoptimalisatie richt zich primair op teelttechniek in de hele keten. Van veredeling tot vermeerdering in het lab en van opkweek van jonge planten tot de teelt bij klanten. André en Menno adviseren klanten over groei-eigenschappen van Anthura-rassen en -gewassen. Zij ondersteunen hiermee de accountmanagers bij teelttechnische vraagstukken en dragen zo bij aan kennisuitwisseling. Verder brengen ze teelttechnische raskenmerken van het Anthura assortiment volledig in kaart, ondersteunen ze onze productielocaties en initiëren en begeleiden ze teeltonderzoek.

Andre Lont en Menno Gobielje

Advies
Mocht u behoefte hebben aan algemeen of breder advies, dan verwijzen wij u naar Delphy. Delphy is met ruim 250 teeltexperts hét kennisbedrijf voor ondernemers in alle plantaardige sectoren. Kennis ontwikkelen en toepasbaar maken is hun hoofdactiviteit en hun experts dragen met een deskundig en onafhankelijk onderzoek, advies en opleiding bij aan het resultaat van telers. Met gebruik van moderne onderzoeksfaciliteiten, gewasmodellering en digitalisering willen zij kennis ontwikkelen en toepasbaar maken (bron: www.delphy.nl).