We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Luchtvochtigheid in de teelt van anthurium

Luchtvochtigheid is naast temperatuur en licht de belangrijkste omgevingsfactor voor een plant om te groeien. In dit artikel staan we stil bij het belang van luchtvochtigheid en de invloed die het heeft op de plant.

Condensatie

Van de groeifactoren licht, CO2, water en luchtvochtigheid is deze laatste voor anthurium van groot belang. Een anthuriumkas moet in landen waar de buitenluchtvochtigheid onder de 70% zakt ,altijd over een bevochtigingssysteem beschikken. Voor een relatief lage investering van rond de € 1,50 euro per m2 kan een lagedrukbevochtigingssysteem worden aangelegd. Bij een hogedruksysteem moet rekening gehouden worden met het drie- tot viervoudige van deze kosten. Het verbeteren van de luchtvochtigheid kan aanzienlijke productiewinst opleveren.

Een optimaal groeiklimaat voor anthurium met betrekking tot luchtvochtigheid laat zich vrij eenvoudig duidelijk maken. Bij binnenkomst in de kas moet het groeizaam aanvoelen, bij geringe inspanning moet er als sprake zijn van transpiratie. Voor brildragers die de kas betreden moet het zicht verdwijnen als gevolg van condensvorming op de glazen.

Als optimaal vochtniveau in de kas kunnen deze waarden globaal worden aangehouden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen van een hoge relatieve luchtvochtigheid
Voor anthurium is telen bij een hoge relatieve luchtvochtigheid (RLV) / laag vochtdeficiet (VD) van groot belang om te komen tot een maximale aanmaak van assimilaten. Door een hoge RLV staan de huidmondjes maximaal geopend en kan er eenvoudig CO2 opgenomen worden door de plant. Dit kan uiteindelijk resulteren in tientallen procenten hogere opbrengst ten opzichte van niet bevochtigen.

Het anthuriumblad kan zich tevens gemakkelijker koelen door de ruimere huidmondjes stand. De blad- en bloemkleur zullen beter blijven en de bloemmaat neemt toe. Voor potanthurium is tevens het voordeel dat als gevolg van meer assimilaten ook meer stekvorming ontstaan en de plantopbouw verbetert.

Nadelen van een hoge relatieve luchtvochtigheid
Als anthurium langdurig bij een hoge RLV (> 90%) of VD (<2,0) wordt geteeld én er is sprake van weinig vochtafvoer kunnen problemen optreden. Op korte termijn kan zich dit uiten in bijvoorbeeld glazigheid. Dit ontstaat doordat de worteldruk hoog is en de plant onvoldoende mogelijkheid heeft om te verdampen. Water wordt dan in de intercellulaire holten tussen de cellen geduwd.

Op de langere termijn kan er sprake zijn van kwalitatief onvoldoende opbouw van de cellen. Calcium gebrek in de oren van de bloemen is een bekend voorbeeld waarbij de luchtvochtigheid en vooral het tekort aan vochtafvoer een rol kunnen spelen. De opname van Calcium is een passief proces. Het element gaat met de waterstroom mee de wortels in en wordt via de houtvaten omhoog getransporteerd naar de actief verdampende delen. Bij onvoldoende verdampingsmogelijkheid zal de inbouw van calcium achterblijven en treden kwaliteitsproblemen op.

Onvoldoende activering van de wortels kan ook plaatsvinden bij te weinig vochtafvoer. Hierdoor worden de wortels minder sterk en kan wortelrot eenvoudiger optreden.

De schimmel roetdauw kan bij hogere RLV eenvoudiger tot ontwikkeling komen. Wanneer de bevochtiging als koeling wordt ingezet kan het voorkomen dat de luchtvochtigheid zeer hoog wordt (VD laag). Als dit gedurende een aantal dagen het geval is dan leidt de houdbaarheid van de bloemen daar sterk onder.

Microklimaat
Bij jonge gewassen kan er ondanks dat de luchtvochtigheid in de kas op orde is, toch sprake zijn van een schraal klimaat rondom de plant. Dit zogenaamde microklimaat is bepalend bij jonge gewassen voor de groei. Dit komt voornamelijk doordat er de eerste maanden van de groei sprake is van weinig bladbezetting. Belangrijk is om het substraat bovenop vochtig te houden waardoor het microklimaat verbetert. Bij de teelt op perliet is er bij de start zelfs sprake van extra licht door reflectie en moet er meer geschermd worden tegen het licht. Dit kan door tijdelijk een vliesdoek over de planten te leggen.

Bepaalde lagedruk bevochtigingssystemen zijn gebaseerd op het principe van gewasbevochtiging. Druppels water worden in de rondte geslingerd en komen op het gewas terecht waar ze vervolgens verdampen en een koelend effect geven. Dit is een effectieve manier om de luchtvochtigheid te verbeteren. Voorkom echter dat het blad langdurig helemaal nat wordt met weinig energie (straling) op het gewas, want dan valt de plant stil qua groei.

Ernstige bloemglazigheid

Ernstige bloemglazigheid

Natgewas met stilvallende groei

Nat gewas met stilvallende groei

Roetdauw

Roetdauw

Bruine spikkels in de oren als gevolg van calciumgebrek

Bruine spikkels in de oren als gevolg van calciumgebrek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtvochtigheid in de teelt van potanthurium
Naast de handvaten om de optimale luchtvochtigheid te creëren in anthurium, zijn er nog een paar aandachtspunten die specifiek voor potanthurium gelden. Deze zullen hieronder uiteengezet worden.

Het afdrogen van de bovenlaag is ook nodig in de teelt van potanthurium. Een droge bovenlaag heeft invloed op de luchtvochtigheid in het microklimaat. Aangezien de potanthurium minder frequent gegoten wordt, kan de bovenlaag langer droog zijn. Dit is ook afhankelijk van de capillariteit van het substraat. Over het algemeen geldt dat regelmatig kort broezen, tussen de grote gietbeurten in, voorkomt dat het microklimaat te schraal wordt.

Uitzetten
Een bijkomend aandachtspunt is het uitzetten van de planten. Dan wordt ineens het microklimaat verstoort en komt de plant na uitzetten in een ander klimaat te staan. De planten zullen hieraan wennen en na een aantal weken neemt de plantdichtheid toe en is de kans op een stabieler microklimaat groter. Met betrekking tot het uitzetten verdient het vocht in het microklimaat wel de aandacht. Vaak wordt er na uitzetten een grote gietbeurt gegeven zodat er in het substraat ook weer voldoende vocht aanwezig is. Ook dan levert het voordelen op wanneer er tussen de gietbeurten in kort gegoten wordt om de bovenlaag vochtig te houden.

Stoken
Het stoken onder de potten heeft ook grote invloed op het vocht in het microklimaat. Bij een (te) hoge temperatuur in de buizen onder de tafels of in de vloer is de kans groot dat het vocht uit het microklimaat wordt gestookt. Aan de andere kant zorgt een minimumtemperatuur in de vloer er wel voor dat het vocht uit het substraat verdampt, waardoor het vochtniveau in het microklimaat toeneemt. Vooral in de ochtenduren is het goed om met een minimum buis de plant te activeren en tegelijkertijd vocht uit het substraat te stoken dat vervolgens blijft hangen op blad niveau.

Betonvloer
Veel potanthurium worden op betonvloeren geteeld. Om vocht in te brengen kan gekozen worden voor het opzetten van een dunne water film op de vloer. De hoogte van dit laagje water hangt wel af van de hoogte van het voetje onder de pot. Ook wanneer een vloer (half) leeg is, is het een goede actie om op de vloer water te zetten om zo vocht in te brengen in het (micro) klimaat.

Het mag duidelijk zijn dat een goede luchtvochtigheid van groot belang is voor de plant. Mocht u echter nog aanvullende vragen hebben of meer informatie willen ontvangen over dit of een ander teelt gerelateerd onderwerp, dan kunt u zich wenden tot uw accountmanager. Voor meer informatie over luchtvochtigheid in de teelt, klik hier.

Potplanten op betonvloer kort voor uitzetten

Potplanten op betonvloer kort voor uitzetten

Dit artikel is onderdeel van de Anthurinfo editie 2 – 2017. Klik hier voor de complete editie.

Optioneel (afhankelijk van het artikel)

  • De teler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van het etiket van gewasbeschermingsmiddelen.
  • De beschikbare teeltinformatie is geschikt voor Nederlandse teeltlocaties.