We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

In gesprek met Gardenkoala uit Turkije

Al ruim 10 jaar werkt Anthura samen met Gardenkoala, een Turks productiebedrijf en teler van vele soorten potplanten. Wij spraken met Enes Kahya, manager van de orchideeën- en anthuriumproductie.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Al sinds mijn kindertijd in mijn geboortedorp Samalil, nabij de stad Homs, in centraal Syrië, ben ik geïnteresseerd in planten en de plagen en ziektes die deze planten infecteren. Mijn ambitie was om landbouwkundige te worden.

In 2001 behaalde ik een bachelor in Landbouwtechniek aan de Al Baath Universiteit in Syrië. Later, in 2010, behaalde ik een doctoraat in Plant Pathologie aan de China Agricultural University in Beijing, China

Tot 2012 werkte ik in Syrië als onderzoeker naar schimmelziekten bij de Algemene Commissie voor Wetenschappelijk Landbouwonderzoek. Sinds 2013 werk ik bij de Gardenkoala familie als gewasbeschermingsspecialist en vanaf in 2014 als manager van de orchideeën- en anthuriumproductie.

Het is een mooie kans om te werken in het vakgebied waar mijn passie ligt.

Wat is de geschiedenis van het bedrijf?
Gardenkoala is in 1987 opgericht in de buurt van de stad Adana en begon met de productie van sierplanten in kassen met een oppervlakte van ongeveer 5.000m2. Vandaag de dag hebben wij 120.000 m2 aan kassen, waarvan 10.000 m2 glazen kassen. Naast de productie in open ruimtes, geschat op 100.000 m2, produceren wij jaarlijks ongeveer 10 miljoen planten.

In 2010 bouwde Gardenkoala de eerste kas voor de productie van orchideeën op een oppervlakte van 5.000 m2 en was daarmee de eerste die de orchideeënteelt in Turkije introduceerde. De laatste orchideeënkas werd gebouwd in 2020, waardoor de totale oppervlakte voor de productie van orchideeën 18.000 m2 meter bedraagt.

Het bedrijf heeft 9 plastic kassen en twee glazen kassen en elke kas heeft een milieucontrolesysteem en speciale instellingen die bijdragen aan het waarborgen van de juiste klimaatomstandigheden voor de productie van een verscheidenheid aan sierplanten.

De orchideeënkassen hebben scherminstallaties (twee binnen- en één buitenscherm), luchtramen, pad-fan- en mechanische koeling, verneveling, verwarming, belichting, CO2-bemestingsunit en UV- en omgekeerde osmose-ontsmettings- en zuiveringssystemen.

Wij streven naar een respectvolle productie voor natuur en mens en zijn de eerste MPS gecertificeerde producent van sierplanten in Turkije (MPS-GAP, MPS-SQ, MPS-ABC).

Kun je iets vertellen over de huidige structuur van het bedrijf en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren?
Gardenkoala Company is een familiebedrijf met 5 partners. De heer Ahmet Korhan Cicek is de voorzitter van de raad van bestuur; de vice-voorzitter van de raad van bestuur de heer A.Fatih Cicek neemt de algemene leiding op zich naast het beheer van de marketing- en verkoopafdeling; en de heer Hasan Ergoren is de adjunct-algemeen directeur en directeur van import en export.

De General Manager houdt toezicht op het volgende: orchideeën- en anthuriumproductiebeheer, productiebeheer van andere potplanten, aankoop- en verkoopbeheer, beheer van technische zaken, boekhoudkundig en financieel beheer en personeelsbeheer.

Het bedrijf heeft ongeveer 250 werknemers, waaronder ingenieurs, technici, administrateurs en medewerkers die in de productie werken.

Ons bedrijf heeft het voorrecht te beschikken over een verkoophal met een oppervlakte van 14.000 m2 die diensten verleent aan groothandelaren, detailhandelaren en andere klanten en daarnaast is er een speciale afdeling voor online marketing.

Wat voor soort producten heeft Gardenkoala?
Wij produceren vooral kamerplanten en enkele buitenplanten. In totaal produceren we meer dan 50 verschillende soorten sierplanten in 4 hoofdgroepen per jaar. Hierbij spelen de wensen van onze klanten een grote rol en vinden wij het belangrijk om onze planten op tijd te leveren.

Van links naar rechts: Anthura Linz, Anthura Grosseto, Anthura Bolzano, Anthura Salta, Anthura Santiago

Naast orchideeën telen wij ook zowel groene als bloeiende kamerplanten, succulenten, kalanchoë’s, buiten- en seizoensplanten. Onze productgroep bloeiende planten bevat ook anthurium potplanten.

Waarom is er gekozen voor het kweken van phalaenopsis?
Orchideeën behoren tot de planten die ieders aandacht trekken vanwege de schoonheid van hun unieke vorm, de vele heldere kleuren en de lange bloeiperiode. Zij nemen wereldwijd een vooraanstaande positie in op het gebied van sierplanten en er is jaarlijks een toenemende vraag naar.

Wij zijn in 2012 begonnen met de productie van orchideeën met ongeveer 60.000 planten per jaar via jonge planten en ongeveer 40.000 planten via half afgekweekte planten (halfwas) in kassen zoals je deze in Nederland ziet en hebt. Door de groeiende vraag op de lokale markt naar orchideeën is onze productie inmiddels opgelopen tot een miljoen. Wij produceren alle maten: mini, midi en maxi.

Anthura Stellenbosch

Wat zijn de grootste verschillen met Nederland op het gebied van verkoop en productie?
Er is een soort specialisatie in Nederlandse bedrijven in termen van soort, kwaliteit en grootte: je vindt bedrijven die specifieke kleuren produceren, andere die planten van hoge kwaliteit produceren en weer andere die planten produceren die gericht zijn op meer betaalbare markten. Nederland exporteert orchideeën naar vele landen in de wereld en het bestaan van een bloemenveiling is ook een goed alternatief voor verkoop als de verkoop niet tijdig wordt afgerond. Bovendien is de productie in Nederlandse bedrijven volledig geautomatiseerd.

In Turkije daarentegen is de productie sterk afhankelijk van de arbeidskrachten. Daarnaast beschikken wij over meerdere afzetmogelijkheden net zoals in Nederland, maar het grootste deel van onze productie wordt verkocht op de lokale markt. De lokale markt kan worden beïnvloed door de economische omstandigheden in het land en dit heeft weer gevolgen voor het verkoopproces. Bij gebrek aan een alternatieve markt kan de producent zich genoodzaakt zien de prijs (te veel) te verlagen of zelfs het product geheel weg te gooien. Daarom proberen wij nu een externe markt te vinden en geven wij meer dan ooit om kwaliteit. Wij zijn erin geslaagd een merk te maken dat het vertrouwen geniet van zowel lokale als buitenlandse klanten.

In hoeverre raakt de energiecrisis in Europa u en heeft u daardoor veranderingen in uw bedrijfsvoering doorgevoerd?
De crisis heeft voor chaos gezorgd op de markt van sierplanten. De lokale Turkse markt wordt sterk beïnvloed door wat er in Nederland gebeurt, vooral omdat enkele grote bedrijven in Nederland zijn gestopt en de prijzen van kant-en-klare en halfwas sierplanten in Nederland sterk zijn gedaald. Dit heeft op zijn beurt de prijzen van lokale planten beïnvloed.

Om het risico van marktschommelingen opnieuw te verminderen, zijn wij nu geneigd planten te produceren die het potentieel hebben om in een breder veld op de binnenlandse en buitenlandse markt te worden afgezet en de productie van planten met een beperkt afzetgebied te verminderen. Niettemin nemen wij een groot risico door met dezelfde capaciteit te blijven produceren en niet onze productie te verminderen.

In de afgelopen 5 jaar is de wisselkoers EUR/LIRA met meer dan 400% gestegen. Hoe heeft dit uw bedrijf beïnvloed en welke maatregelen heeft u genomen om dit op te vangen?
De daling van de waarde van de lira heeft ons inkoopvermogen verminderd. Om dit te ondervangen hebben we geprobeerd de productiekosten te verlagen, vooral door jonge orchideeën te produceren via weefselkweekplanten. Ook hebben we mini- en midi-orchideeën in onze productie geïntroduceerd om de productiviteit van de oppervlakte-eenheid te verhogen.

Omgekeerd brengt de waardevermindering van de Turkse lira ook voordelen met zich mee voor de export van onze planten naar het buitenland met een concurrerende prijs. We zijn ook begonnen met onlinemarketing en -verkoop en het leveren van planten aan klanten in heel Turkije in samenwerking met een lokale koerier.

Ten slotte hebben we een milieuvriendelijk zonne-energiestation opgezet dat ook de energiekosten verlaagt.

Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf ?
Ons bedrijf groeit en ontwikkelt zich jaarlijks, is stabiel en we maken weloverwogen stappen in zowel productie als marketing. Onze productie is steeds meer geautomatiseerd en we richten ons ook op de verlaging van de kosten. Hiermee hebben we het vertrouwen gewonnen van klanten in binnen- en buitenland. De komende tijd richten wij ons vooral op een verlaging van de productiekosten om de negatieve gevolgen van de hoge grondstof- en energieprijzen binnen de perken te houden.

We zijn ook begonnen met online verkoop en voldoen aan de vraag van klanten naar geschenken en planten. We versturen onze planten door heel Turkije.

Dankzij de sterke netwerkrelaties tussen ons bedrijf en vele bedrijven over de hele wereld en de strategische positie van Turkije, zullen wij een prominente plaats innemen op de markten van het Midden-Oosten, Rusland en de omringende landen.

Wat zouden Nederlandse bedrijven van jullie kunnen leren en vice versa?
In Turkije is er meer flexibiliteit in de productie van verschillende plantensoorten en kan er sneller geschakeld worden als er veranderingen zijn van de vraag op de (lokale) markt. Veel Nederlandse bedrijven produceren slechts één plantensoort.

Wij kunnen nog leren van de Nederlandse productieautomatisering, omdat dit bijdraagt aan een hogere productkwaliteit en lagere productiekosten. Daarnaast is de ontwikkeling van  marketingmethoden ook een aspect dat wij nog kunnen verbeteren.

Welke rol speelt Anthura hierin?
Anthura heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van onze orchideeën- en anthuriumteelt. In samenwerking met Anthura zijn we in 2012 begonnen met de productie en we hebben veel profijt gehad van hun ervaring op dit gebied.

Hoe ervaart u de samenwerking met Anthura?
We hebben veel van hen geleerd op het gebied van orchideeën en anthurium. De samenwerking gaat vanzelf. Heel belangrijk is dat wij altijd een snelle reactie op vragen krijgen. In de afgelopen tien jaar is er wederzijds vertrouwen tussen ons ontstaan en de relatie heeft zich verdiept, vooral in de laatste drie jaar. In deze periode hebben we ongeveer 100 soorten orchideeën getest van Anthura, naast 400 soorten van andere bedrijven. We hebben met Anthura onze resultaten gedeeld met betrekking tot het percentage dubbele takken, ziektegevoeligheid en geschiktheid voor Turkije.

Heeft u nog andere opmerkingen/anekdotes?
Het zou geweldig zijn als Anthura eens per jaar of twee jaar producenten, die haar rassen over de hele wereld telen, zou kunnen samenbrengen om ervaringen en meningen uit te wisselen.

Wat zijn uw grootste uitdagingen voor de toekomst?
De komende tijd richten wij ons vooral op een verlaging van de productiekosten om de negatieve gevolgen van de hoge grondstof- en energieprijzen binnen de perken te houden.