We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Dekker Chrysanten treedt toe tot GenNovation

Het samenwerkingsverband GenNovation is op 11 april jl. uitgebreid met een vierde deelnemer, Dekker Chrysanten uit Hensbroek. De initiërende bedrijven Anthura, Florensis en Gebr. Vletter & Den Haan zijn verheugd over deze toetreding.

Henk Jacobs, directeur Dekker Chrysanten, is ervan overtuigd dat door samen te werken binnen GenNovation er sneller betere rassen gemaakt kunnen worden. “De partners binnen GenNovation hebben vaak vergelijkbare genetische uitdagingen. Uitwisseling van kennis en ervaring versterken de onderzoeksprogramma’s van de partnerbedrijven”. Leo Hoogendoorn, CEO Florensis, voegt toe: “De omvang van de vier bedrijven maakt het mogelijk om samen kapitaalintensieve, nieuwe onderzoeksprojecten op te pakken. De recente ervaring heeft al geleerd dat de familiebedrijven dezelfde gezonde ondernemingszin vertonen, wat een basis is voor duurzaam succes in de nabije toekomst”.

Met de komende start van R&D-programmamanager Bart Brugmans op 1 mei a.s. en de uitbreiding van de groep met Dekker Chrysanten kan GenNovation voortvarend aan de slag met de gezamenlijk opgestelde projecten. GenNovation staat open voor nieuwe toetreders en denkt met nog enkele leden een optimale samenwerkingsgroep te hebben. Gezamenlijk kunnen voldoende middelen bij elkaar gebracht worden om diepgaande onderzoeken uit te laten voeren en risico’s te delen.

 

Leo Hoogendoorn ondertekent de formele toetreding van Dekker Chrysanten bij GenNovation. V.l.n.r. Arie Vletter (Gebr. Vletter & Den Haan), Leo Hoogendoorn (Florensis), Henk Jacobs (Dekker Chrysanten) en Mark van der Knaap (Anthura).