We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Anthura zet zich in voor biodiversiteit in Zwitserland

Anthura draagt met de herintroductie van Cypripedium in de natuur bij aan de instandhouding van biodiversiteit en behoud van Zwitsers natuurschoon.

Cypripedium calceolus is een van nature in het wild voorkomende orchidee in Zwitserland. Het is één van de meest spectaculaire wilde Europese orchideeën. Helaas heeft dit een keerzijde: hierdoor is de plant ook populair in de illegale handel ondanks de zware straffen die hier op staan. Een aantal jaren geleden zijn er nog twee vindplaatsen met 2000 planten leeggeroofd in Zwitserland. De impact van dergelijk menselijk immoreel handelen is zo groot dat de natuur daar nauwelijks zelf van kan herstellen.

Cypripedium
Cypripedium heet in het Nederlands Vrouwenschoentje en is verwant aan het (tropische) Venusschoentje, een plant die als kamerplant voorkomt. Naast Cypripedium komen er op het noordelijk halfrond nog een 45 tal soorten voor waarvan sommige zelfs in Siberië of Alaska leven. In Zwitserland komt het vrouwenschoentje in open bossen maar ook op bergweiden voor. In tegenstelling tot hun tropische verwanten verdragen Cypripediums extreme koude en hebben deze ook nodig in hun jaarlijkse groeicyclus.

     

Samen met The Swiss Orchid Foundation
The Swiss Orchid Foundation heeft in eerdere projecten al samengewerkt met hobbyisten om jonge plantjes uit te zetten in het wild. Doordat dit soort plantjes zeer kwetsbaar zijn in hun eerste levensstadium en specialistische kennis is vereist, overleefden de plantjes dit doorgaans niet. Anthura is de expert op het gebied van vermeerderen en veredelen van orchideeën en heeft ook specialistische kennis in huis voor het opkweken van Cypripedium zaailingen. Daarom heeft de Swiss Orchid Foundation de hulp van Anthura gezocht bij het opkweken van planten afkomstig van zaad van wilde Cypripediums en zijn hieruit 3000 volgroeide planten ontstaan.

Positieve bijdrage aan de biodiversiteit
Deze planten zullen in juni 2018 uitgezet worden over 44 verschillende plekken in 9 verschillende Cantons in Zwitserland. Dit zijn plekken waar sterk verzwakte populaties staan of waarvan bekend is dat er vroeger vrouwenschoentjes gegroeid hebben maar nu uitgeroeid zijn. Ook plekken die geschikt geacht worden en die een verbinding tussen bestaande populaties kunnen vormen zullen beplant worden in de hoop dat er een brug geslagen wordt waarover uitwisseling van genetisch materiaal kan plaatsvinden waardoor de biodiversiteit behouden of zelfs vergroot zal worden. Hiermee wordt ook het gevaar van inteelt vermeden.

Ook zullen een aantal planten achtergehouden worden als back-up en voor verdere veredeling en productie. Met deze planten wordt een duurzame productie door Anthura opgestart waardoor de illegale handel schaakmat gezet wordt.

Pilot experiment
Voor de start van het hoofdproject is op een geschikte locatie eerst een pilot experiment gedaan met volgroeide planten die door Anthura waren opgekweekt. Op deze locatie hebben nog nooit Cypripediums gegroeid.

Na 5 jaar zijn alle planten nog in leven en hebben met 150 bloemen gebloeid. Het grote aantal geurende bloemen trekt veel bestuivende insecten aan. De ultieme bekroning van deze test was een aantal zaailingen die met alleen de hulp van moeder natuur zelf waren opgekomen. De populatie die is opgebouwd uit kunstmatig opgekweekte planten begint zichzelf dus nu langs natuurlijke weg uit te breiden!

Eind juni gaat een team van vrijwilligers van Anthura in samenwerking met de The Swiss Orchid Foundation deze 3000 Cypripediums terugplanten in de Zwitserse natuur. De planten worden op 44 verschillende locaties in Zwitserland herplant. Het team van Anthura zullen de Cypripediums in het Chasseral Regional Park en Gantrisch Nature Park aanplanten.

Het is een bijzonder jaar vanwege ons 80-jarig jubileum. Met het opnieuw aanplanten van de Cypripedium hopen wij op een positieve manier bij te dragen aan de instandhouding van de biodiversiteit.