We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Anthura kiest voor een duurzamer substraat 

Het belangrijkste bestanddeel van substraat in de teelt van potanthurium is op dit moment veen, vanwege de fysische, chemische en biologische eigenschappen ervan. Al jaren is er echter discussie over het gebruik van veen als substraat. Door veenexploitatie verdwijnen natuurgebieden met klimaatverandering tot gevolg. Veen als substraat is dus niet duurzaam. Anthura is aan de slag gegaan om mogelijke alternatieven te onderzoeken. 

Eerste stappen
Medio 2020 hebben wij bij enkele substraatleveranciers gevraagd welke mogelijkheden er zijn om een duurzamer substraat te maken. De eerste terugkoppelingen waren positief, maar kwamen qua samenstelling niet uit op een substraat dat passend is voor het machinepark op onze productielocatie Anthuriums in Bleiswijk. Er zaten te veel vezels in de grondstoffen of het betrof grondstoffen die niet zijn toegestaan vanuit de Q37 eisen; de eisen met betrekking tot export van plantmateriaal naar Amerika. 

Proeven
Begin 2021 kwamen er fijnere veenmossen beschikbaar en hierdoor konden wij proeven starten met grondsamenstellingen die voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. De fysische samenstelling van de huidige en potentiële gronden werden naast elkaar gelegd en aansluitend werden de eerste proefbadges geleverd. Het veenmos zorgt voor een makkelijke wateropname, terwijl de open structuur van het materiaal er toch voor zorgt dat er voldoende lucht aanwezig blijft. In combinatie met kokos en een zo laag mogelijk aandeel perliet vormen deze drie grondstoffen de basis van het mengsel. 

Standaard substraat.

Resultaten
De resultaten in een uitgebreide proef waren positief. Nadat in de zomer 10 m3 grond gebruikt was van twee toeleveranciers met een kwalitatief goed eindproduct, zijn we het najaar iedere 2 à 3 weken gaan oppotten in een veenvrije grond. Dit is ras en klant onafhankelijk gedaan. Bij alle resultaten zagen we geen nadelige gevolgen voor de groei. Hierbij zijn er geen aanpassingen gedaan in de watergift voor de planten in de veenvrije grond ten opzichte van de standaardsamenstelling die gehanteerd wordt. 

Veenvrij substraat
Vanwege onze positieve bevindingen in combinatie met de duurzaamheidsdoelstellingen van onze productielocatie Anthurium in Bleiswijk, streven wij ernaar om in maart 2022 de volledige productiestroom vanaf de plugfase te telen in een veenvrij substraat. Met de overstap naar een duurzamer mengsel zijn we de marktvraag een stapje voor en staan we met een ruim 30% lagere CO2 footprint van het mengsel gesteld voor de toekomst. Hiermee kunnen wij onze hoge standaard plantkwaliteit blijven leveren. 

Veenvrij substraat.