We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Toelaten meer licht in de kas

Voordat er meer licht wordt toegelaten in de kas, is het goed om eerst de randvoorwaarden te benoemen die daarbij gesteld worden. Hieronder worden de vier belangrijkste randvoorwaarden beschreven en worden enkele teeltgerichte aanbevelingen gedaan:

Diffuus licht: Het oplopen van de temperatuur in het blad wordt vertraagd als het licht diffuus bij de plant terecht komt. Wanneer het licht sterk verstrooid wordt, komt dezelfde hoeveelheid licht bij de plant, maar de bovenste bladeren warmen minder snel en minder hoog op. Het streven bij het telen onder hogere lichtwaarden is dan ook om het licht zoveel mogelijk te verstrooien. Licht door een diffuus doek wordt niet voldoende verstrooid. Samen met een tweede doek of een (diffuse) schermlaag op het kasdek is dit wel het geval.

Luchtvochtigheid: Wanneer een plantencel van spanning afraakt, loopt de temperatuur in de cel snel op. Om vochtverlies te voorkomen, is het belangrijk om met het toelaten van veel licht ook een hogere en stabiele luchtvochtigheid na te streven. Blijkt dit niet haalbaar, dan is het noodzakelijk om extra licht weg te schermen. Dit geldt bij een RV die onder de 60% komt.

Microklimaat: Een te grote plantafstand, een droog substraat of veel luchtbeweging kan een te grote plantverdamping veroorzaken, waardoor de huidmondjes zich te veel sluiten. Dit kan een negatief effect hebben op de CO2 opname en daarmee indirect op de groei.

Water: Naast de luchtvochtigheid moet de plant ook voldoende water ter beschikking hebben. Wanneer dit niet het geval is, heeft dit zeer nadelige gevolgen voor de celspanning. Het is dan ook beter om de lichtstreefwaarden te verlagen, als het substraat droog is.

Aanbevelingen voor het telen onder veel licht

Opbouw van licht: Het beste is om vanaf het moment van verspenen of oppotten de lichtwaarden op te bouwen. Start met een lichtsom van ±4,0 mol/m²/dag en bouw dit op tot een niveau van ±6,0 mol/m²/dag aan het einde van de teelt (warme fase).

Midden op de dag: Scherm midden op de dag meer licht weg. Over het algemeen geldt dat de instraling tussen 11:00 en 14:00 uur het scherpst is. Benut het licht vooral in de eerste ochtenduren.

Planttemperatuur: Bij een te hoge planttemperatuur neemt de fotosynthese-activiteit af. Dit proces start al bij een planttemperatuur boven de 31-32°C. Scherm meer licht weg als de bladtemperatuur boven de 33°C komt.

 

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van (of: in samenwerking met) Bureau IMAC. Anthura en Bureau IMAC kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van het gegeven teeltadvies.

Optioneel (afhankelijk van het artikel)

  • De teler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van het etiket van gewasbeschermingsmiddelen.
  • De beschikbare teeltinformatie is geschikt voor Nederlandse teeltlocaties.