Het doel van krijten

Wanneer er overwogen wordt om te krijten, is het van belang te bepalen welk doel je met krijten wilt bereiken. Het kan hierbij gaan om de volgende:

– het voorkomen van een te hoge kastemperatuur;
– het tegengaan van teveel licht (veroorzaakt door te weinig zonwering);
– het voorkomen van ongelijke spreiding van licht, de zogenaamde lichtstroken.

Kastemperatuur
Pieken in de temperatuur komen met name voor door gebrek aan koelend vermogen. Een stijging van de temperatuur wordt vooral veroorzaakt door een beperkte of geen luchtbevochtiging of te weinig scherming. Het is bekend dat krijt de totale temperatuurpiek op de dag verlaagt. Het infrarood licht dat voor de opwarming zorgt, wordt namelijk uit de kas geweerd. Hierdoor warmt de kas minder op in vergelijking met een kas die niet gekrijt is en waarbij de warmtestralen wel binnenkomen!

Het verschil tussen wel en niet krijten kan 1°C -1,5°C op de totale etmaalsom schelen en midden op de dag kan het verschil oplopen tot 3°C-4ºC. Deze verschillen spelen een belangrijke rol als je de kas zo koel mogelijk wilt houden om een vlakkere teeltplanning te bewerkstelligen! Schermmiddelen die voor dit doel goed werken zijn onder andere La Blanche®, Redusol® en Q4 White®.

Er is ook een krijtmethode om de warmte weg te nemen, maar wel het groeilicht te behouden. Deze worden over het algemeen in dunnere lagen aangebracht om de piek van warmte weg te schermen. Een middel dat hiervoor geschikt is, is onder andere Reduheat®.

Te veel licht

Wanneer de lichtwaarden bij één, twee of drie gesloten schermen te hoog zijn, is het zaak om een krijtmiddel op de kas te spuiten om zo de lichtpiek weg te schermen. Er zijn verschillende producten mogelijk en de keuze voor een bepaald product hangt af van de hoeveelheid licht die weg geschermd dient te worden.

Naast de al eerder genoemde producten zijn er ook nog mogelijkheden met andere producten die zowel licht wegnemen als licht spreiden. Licht spreiden is hetzelfde als licht diffuus maken. Denk hierbij aan de coatingmiddelen D-Fuse®, Optifuse® en Redufuse® (+IR).

Ongelijke spreiding van licht

Lichtstroken zijn stroken van licht die veroorzaakt worden door een ongelijke lichtinval in de kas. Wanneer het streven naar hogere lichtniveaus beperkt wordt door lichtstroken in de kas, dan is het aan te raden om te gaan werken met diffuse (krijt) coatings. Hiermee haal je een minimum aan licht weg, maar breek je wel het binnenkomende licht.

Het voordeel is hierbij dat je door het diffuus maken van het licht de piekwaarde in licht kunt verhogen en dus ook de totale lichtsom hoger uitkomt. Coatings die voor bovenstaand goed werken zijn D-Fuse®, Optifuse® en Redufuse® (+IR).

 

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van (of: in samenwerking met) Bureau IMAC. Anthura en Bureau IMAC kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van het gegeven teeltadvies.

Optioneel (afhankelijk van het artikel)

  • De teler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van het etiket van gewasbeschermingsmiddelen.
  • De beschikbare teeltinformatie is geschikt voor Nederlandse teeltlocaties.