We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Entomopathogene schimmels bij aanpak Parvispinus trips in anthuriumteelt

Parvispinus trips (pepertrips) vormt sinds ruim twee jaar wereldwijd regelmatig problemen in de teelt van Anthurium. De trips is aanmerkelijk lastiger te beheersen dan de andere bekende tripsen voor Anthurium zoals Californische trips of Echinotrips. Dit jaar hebben we in de praktijk goede resultaten gezien van de inzet van entomopathogene (insectenparasitaire) schimmels tegen de pepertrips. De effectiviteit van de schimmels op de plaag verschillen wel tussen de bedrijven. Vooralsnog is het nog niet helemaal duidelijk waar dat aan ligt. 

Entomopathogene schimmels
Van de meer als 1 miljoen soorten schimmels die er op aarde voorkomen is het merendeel ziekte verwekker van planten. Maar een nog steeds indrukwekkend aantal van 70.000 schimmels kan insecten aanpakken.  

Insectenparasitaire schimmel infecteren met een spore, meestal een conidium, het exoskelet van een insect. De spore kiemt (in 9-18 uur), de kiembuis penetreert (16-24uur) en het insect koloniseert (24-48 uur). Na enkele dagen gaat het insect dood (3-7 dagen). De fysiologie van de trips wordt verstoord en het insect verhongerd. Onder de juiste omstandigheden worden nieuwe sporen gevormd in of op het insect. Een hoge luchtvochtigheid en een niet té hoge temperatuur zijn noodzakelijk voor een goede sporulatie. 

Uit onderzoek naar californische trips is gebleken dat vooral de volwassen tripsen vatbaar zijn voor de schimmels en in mindere mate de larven en poppen. Dit kan te maken hebben met de vervellingen die larven meemaken naar de andere stadia. Hierdoor raken ze de schimmel kwijt. In de praktijk kunnen we bij een effectieve bestrijding dode beschimmelde tripsen vinden op de bloemen. 

Producten
De producten die toegepast kunnen worden bevatten schimmels die behoren tot: 

  • Beauveria bassiana of 
  • Lecanicillium muscarium 

De producten kunnen in poeder of vloeibare formulering zijn. Bij producten op olie basis is het verstandig om eventuele fytotoxiteitschade in de gaten te houden. Anthurium is gevoelig voor olieachtige stoffen. Toepassing van producten op olie basis middels de LVM heeft nog nooit tot schade geleid. Het is belangrijk de spuitvloeistof regelmatig te roeren tijdens het verspuiten. Een toepassing dient aan het einde van de dag plaats te vinden. Tussen de producten kunnen flinke verschillen zitten in hoeveelheid sporen per eenheid product. Op de product informatie is dit terug te vinden als kolonie vormende eenheid per gram of ml product (CFU/g of ml). 

Trips larf overgroeid met insectenparasitaire schimmel

Biologie
De producten kunnen veilig worden ingezet in combinatie met andere biologische oplossingen. Roofmijten en aaltjes kunnen door deze specifieke insectenparasitaire schimmels niet aangepakt worden. Kans op resistentie tegen de producten is minimaal. 

Techniek
De producten kunnen door spuiten, LVM-en en met een koude Fog (< 46 graden) toegediend worden. Grote voordeel van een ruimte behandeling is dat het minder arbeid vraagt en de gewasdoordringing bij volle gewassen vaak beter is als bij spuiten. Het gemak waarmee de producten via de LVM gegeven kunnen worden hangt o.a. af van het type dop dat gebruikt wordt. De vloeibare producten zijn in het algemeen eenvoudiger in gebruik voor de LVM toepassing. 

LVM vormt een gebruiksvriendelijke methode van toediening

Gebruik een uitvloeier bij spuiten van de producten en een draagstof bij een ruimte behandeling. Bij een ruimte behandeling zoveel mogelijk vloeistof gebruiken. Naarmate de temperatuur hoger ligt dient er sneller terug gekomen te worden met een behandeling. Een behandeling om de 3-4 dagen in het zomerseizoen is aan te bevelen omdat de cyclusduur van de Parvispinus trips dan minder als 14 dagen is. De kans is dan het grootste dat de volwassen insecten met de schimmels in aanraking komen.  

Gewasvervuiling kan aan de orde zijn bij een onjuiste dosering en/of onjuiste toepassing van de uitvloeier.

Gewasvervuiling

Klimaat omstandigheden
Het is belangrijk dat voor een optimale ontwikkeling van de schimmels de temperatuur niet te hoog wordt in de kas. De Beauveria schimmel neemt in groeisnelheid bij 26-27°C zeer snel af. Een tijdelijk hogere luchtvochtigheid werkt ook positief op de ontkieming van de sporen.  

Ontwikkelsnelheid Beauveria in relatie tot temperatuur (bron: Botanigard van Certisbelchim )

Onderzoek
Er loopt in Nederland bij Wageningen University & Research een onderzoek naar het effect van entomopathogene schimmels op de Pavispinus trips in anthurium. Dit valt binnen het kader van het in 2021 gestarte project naar de aanpak van invasieve trips in de sierteelt. Lees meer over het onderzoek hier