Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie met betrekking tot producten en diensten van Anthura B.V. Bedoelde informatie is zo correct, volledig en actueel mogelijk. Echter kan hiervoor geen garantie worden geboden. De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld zonder impliciete of expliciete garantie met betrekking tot kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een specifiek doel. De productinformatie op deze website is gebaseerd op resultaten behaald op testlocaties van Anthura.

Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Anthura B.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren.

Anthura B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op via de website ter beschikking gestelde informatie.

Koude tolerantie
Hoewel de informatie over koude tolerantie met uiterste zorg door Anthura is opgesteld, wordt deze niet zo maar  zonder impliciete of expliciete garantie verschaft. De productinformatie is namelijk gebaseerd op testresultaten van Anthura zelf en bij koude tolerantie spelen meerdere factoren een rol. Denk aan de vochtigheid van het substraat, de verpakking, de luchtvochtigheid etc. Het geniet dan ook de voorkeur onze productspecialisten te raadplegen voor meer informatie omtrent deze eigenschap.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Anthura B.V. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele beeldscherm en/of het printen van een enkele hardcopies ten behoeve van persoonlijk gebruik, niet voor bedrijfsmatig gebruik.

Auteursrecht
Anthura B.V. behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande toestemming van Anthura B.V. is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op te slaan, te verspreiden op welke wijze dan ook.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere website, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Anthura B.V. beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en gebruiksgemak aangeboden.

Algemene handels- en leverinsgvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden Sierteelt en Voedingstuinbouw Opkweek van Plantum, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gouda op 21 mei 2012, van toepassing. Deze voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Anthura B.V.
BTWnr. NL0082.83.370.B01
Kvknr. Haaglanden no. 29029231

Mocht u vragen en of opmerkingen omtrent deze website hebben, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@anthura.nl.