02-06-2023
BLEISWIJK

AnthuraNXT 2023!

Nu de energieprijzen dalen, lijkt de noodzaak om te verduurzamen minder groot, maar niets is minder waar. De glastuinbouwsector moet versneld de energietransitie door om klimaatneutraal te worden in 2040. Deze doelstellingen verdwijnen niet en de tijd vliegt. Er ligt dus een belangrijke taak voor ons allen, want uiteindelijke zullen we dit doel samen moeten realiseren.

Klimaatneutraal 2040
In het nieuws lees je geregeld over ‘klimaatneutraal’, maar wat betekent dit concreet?  Alexander Formsma, beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland, legt uit wat er hiermee bedoeld wordt en welke weg we met elkaar kunnen bewandelen om ‘klimaatneutraal 2040’ te realiseren.

2040 of eerder..?
Graag vertelt Mark van der Knaap wat onze visie is en hoe wij, als Anthura, op weg zijn in deze energietransitie. Natuurlijk spelen planten ook een rol in dit proces.

De plant als accu
Marcel van Twist, Manager Teeltonderzoek bij Anthura, vertelt hoe hij onderzoek heeft gedaan in teeltcellen en welke verrassende en bruikbare inzichten dit geeft. Fokke Buwalda van B-Mex licht toe hoe hij deze kennis vertaalt in groeimodellen, waarmee we steeds beter de groei kunnen voorspellen.

Natuurlijk kan jij de showkas bezoeken en is er gelegenheid om bij te praten. Traditiegetrouw sluiten we af met een BBQ.

Wij ontvangen jou graag vrijdag 2 juni rond 14:00 uur op Anthuriumweg 14 in Bleiswijk. Ben jij er bij? Tot dan!

Programma

  • 14:00 uur Inloop
  • 14.30 uur Ontvangst door Marco van Herk
  • 14.40 uur Klimaatneutraal 2040 door Alexander Formsma
  • 15:00 uur 2040 of eerder? door Mark van der Knaap
  • 15:30 uur De plant als accu door Marcel van Twist
  • 15:45 uur Van kennis naar groeimodellen door Fokke Buwalda
  • 16:00 uur Showkasbezoek en borrel
  • 17:00 uur BBQ

AnthuraNXT 2023!

Meld je hier aan voor een interessante middag met aansluitend een gezellige BBQ.

Meer info? Voor vragen-en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Mareen Bogerd via 010 529 19 19 of mbog@anthura.nl

Door je aan te melden voor AnthuraNXT geeft jij ons toestemming om foto’s en video’s die wij deze dag maken, te delen op onze communicatiekanalen tijdens en na afloop van dit event.