培育建议

Categories
Reset filters Apply
 • Ontwikkelingen in potwormbestrijding

  Ontwikkelingen in potwormbestrijding

  Sinds de gewasbeschermingsmiddelen die goed werkzaam zijn tegen potworm niet meer inzetbaar zijn in de teelt van phalaenopsis, is de beheersing van de problematiek van aangevreten wortels op zijn zachtst gezegd een uitdaging. Preventie is eigenlijk het enige dat overblijft. Dit kan met teeltmaatregelen en met oplossingen die in de teelt steeds gangbaarder worden: het afdekken van de planten. »

 • Entomopathogene schimmels bij aanpak Parvispinus trips in anthuriumteelt

  Entomopathogene schimmels bij aanpak Parvispinus trips in anthuriumteelt

  Parvispinus trips (pepertrips) vormt sinds ruim twee jaar wereldwijd regelmatig problemen in de teelt van Anthurium. De trips is aanmerkelijk lastiger te beheersen dan de andere bekende tripsen voor Anthurium zoals Californische trips of Echinotrips. »

 • Toekomst van gewasbeschermingsmiddelen phalaenopsis

  Toekomst van gewasbeschermingsmiddelen phalaenopsis

  Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw ligt al een tijdje onder een vergrootglas. Het aantal beschikbare gewasbeschermingsmiddelen daalt al jaren en zal in het tijdspad van 2023-2027 nog eens met 40% afnemen is de doelstelling. Hoe gaan we hiermee om? »

 • Energiebesparing in phalaenopsis

  Energiebesparing in phalaenopsis

  Momenteel zijn de energieprijzen extreem hoog en voor de komende winter weten we niet wat ons nog te wachten staat. Het is pure noodzaak dat er flink bespaard moet worden op energie om de kostprijs van een plant nog enigszins binnen de perken te houden. Aangezien de klimaatregeling in de kas een samenspel is tussen de parameters, zoals temperatuur, vocht, licht en watergift, is het belangrijk om een strategie te bepalen waarbij deze nog steeds in balans zijn als er op vele punten energie bespaard wordt. »

 • Anthurium en Xanthomonas

  Anthurium en Xanthomonas

  In anthurium kan een zeer gevaarlijke ziekte voorkomen, die wordt veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas (X). Meestal is er sprake van de bacterie Xanthomonas phaseoli pv. Dieffenbachiae (Xpd). De voor anthurium schadelijke Xanthomonas kan in veel verschillende strains (typen) voorkomen. »

 • Energie besparingsmogelijkheden in anthurium 

  Energie besparingsmogelijkheden in anthurium 

  Gezien de huidige situatie rondom energie moet het verbruik van warmte en licht in de teelt  geminimaliseerd worden. Hier liggen grote kansen omdat Anthurium robuust is en van nature een overlever. Ze bezit de unieke eigenschap dat ze qua klimaat vochtig geteeld kan worden in combinatie met gematigde temperaturen. Hierbij moet wel aan specifieke voorwaarden voldaan worden.  »

 • Lichtpuntjes bij de aanpak van Pepertrips

  Lichtpuntjes bij de aanpak van Pepertrips

  Pepertrips veroorzaakt aanzienlijke schade aan planten en is moeilijk te bestrijden. Daarom is het van belang om alert te zijn op signalen van pepertrips zodat vroegtijdig ingegrepen kan worden. In deze editie staat de aanpak van Pepertrips (Thrips parvispinus) centraal. »

 • Een effectievere aanpak van trips door de juiste determinatie

  Een effectievere aanpak van trips door de juiste determinatie

  Trips determineren is lastig, omdat zowel de verschillende tripssoorten als de larven vaak veel op elkaar lijken. Een diagnose is lastig, soms onvoldoende betrouwbaar en duurt vaak (te) lang. Bij ons ontstond toen de vraag: ‘Hoe kunnen wij dit sneller en beter?’ Met deze vraag zijn wij aan de slag gegaan »

 • Scouten van een lastige nieuwkomer: pepertrips

  Scouten van een lastige nieuwkomer: pepertrips

  Het is van belang om alert te zijn op signalen van pepertrips, zodat vroegtijdig ingegrepen kan worden. In dit artikel besteden we aandacht aan het signaleren en scouten van pepertrips. »

 • Sturing en richting geven van snijanthurium gewassen

  Sturing en richting geven van snijanthurium gewassen

  Afhankelijk van de lengtegroei en de stevigheid van het snijanthurium- gewas zal dit omvallen na twee tot vier jaar telen. Het is belangrijk dit proces van omvallen te begeleiden om ook de jaren na het omvallen van het gewas, een optimale groei en productie te waarborgen. »

 • Substraat anthurium potplanten

  Substraat anthurium potplanten

  De kwaliteit van een plant valt of staat met een correcte toepassing van het juiste substraat met de juiste eigenschappen. Wie er even bij stilstaat beseft direct dat het ene substraat het andere niet is. Er komt namelijk niet alleen veel kijken bij de ontwikkeling van een samenstelling, ook het constant kunnen produceren en het op de juiste wijze leren gebruiken, zijn belangrijke aspecten bij de inzet van substraat. Lees meer over het substraat bij anthurium potplant. »