Zastrzeżenie

Niniejsza strona internetowa zawiera ogólne informacje dotyczące produktów i usług firmy Anthura B.V. Podawane informacje uważa się za najbardziej prawidłowe, kompletne i odpowiednie jak to tylko możliwe. Jednakże nie możemy objąć ich żadnymi gwarancjami. Informacje zawarte na tej stronie internetowej są regularnie aktualizowane i zmiany mogą zostać wprowadzone w każdej chwili i bez jakiegokolwiek powiadomienia.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są dostępne bez żadnych domniemanych lub sprecyzowanych gwarancji w zakresie jakości, dokładności lub przydatności do określonego celu. Informacje o produktach dostępne na stronie internetowej opierają się na wynikach badań przeprowadzonych w miejscach testowych firmy Anthura.

W przypadku niezgodności informacji zawartych na stronie internetowej firma Anthura B.V. dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym terminie wprowadzić odpowiednie korekty. Anthura B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub informacji zawartych na tej stronie internetowej.

Prawa autorskie
Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana lub wykorzystywana bez pisemnej zgody firmy Anthura B.V. z wyjątkiem pobierania, oglądania pobranych treści na jednym ekranie i/lub drukowania danych do użytku osobistego, w odróżnieniu od wykorzystania komercyjnego i/lub zawodowego.

Wszelkie treści i obrazy zawarte na tej stronie internetowej należą do firmy Anthura lub jej spółek zależnych, bądź są przez nie udostępniane do wykorzystania wyłącznie na tej stronie internetowej na podstawie licencji. Wykorzystanie bez upoważnienia jest zabronione.

Nazwy odmian firmy Anthura B.V. są znakami towarowymi firmy Anthura B.V. lub jej spółek zależnych. Żadne informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią udzielenia licencji lub prawa do wykorzystywania patentów, praw autorskich lub znaków towarowych firmy Anthura B.V. Zabrania się publikowania lub kopiowania wszelkich danych objętych prawami autorskimi lub innymi prawami (również w prywatnych sieciach) udostępnionych na tej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Anthura B.V.

Własność autora
Firma Anthura B.V. jednoznacznie zastrzega sobie prawa autorskie w zakresie informacji udostępnianych na niniejszej stronie internetowej, obejmujących również obrazy, materiały fotograficzne i logotypy. Publikowanie i/lub kopiowanie, przechowywanie lub rozprzestrzenianie w jakikolwiek sposób informacji udostępnianych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody firmy Anthura B.V. jest zabronione.

Hiperłącza i odniesienia
Witryna internetowa zawiera (hiper)łącza do innych stron internetowych oraz źródeł danych, które są zarządzane przez strony trzecie. Anthura B.V. nie ma żadnych technicznych ani zasadniczych możliwości kontroli lub wpływu na treści tam udostępniane, w związku z czym nie udziela żadnych gwarancji dotyczących kompletności lub poprawności ich treści bądź dostępności tych stron internetowych lub źródeł danych.

Hiperłącza do innych stron internetowych zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią żadnego potwierdzenia dotyczącego strony zewnętrznej lub udostępnianych w niej treści. Łącza są podawane do informacji użytkownika w celu ułatwienia wyszukiwania informacji.

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
Wszystkie nasze oferty, sprzedaż i dostawy są objęte Ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw Plantum dotyczące ozdobnych i ogrodniczych materiałów do uprawy oraz roślin ozdobnych i ogrodniczych, jak również materiałów ogrodniczych, złożonymi w Izbie Handlowej w Rotterdamie, oddział w Gouda, 21 maja 2012 r. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw mogą zostać wysłane na życzenie.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących tej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@anthura.nl