We use cookies

We are using necessary cookies to let this site work as safe and optimised as possible.
Please Agree on additional cookies so we can offer you the best experience.
For more info check our privacy statement.

Sadzonki w korkach: porady i sugestie dotyczące udanej uprawy w 12 cm doniczkach

Anthura, podobnie jak inni ważni dostawcy, już od pewnego czasu oferuje sadzonki w korkach. Od zeszłego roku ich liczba zdecydowanie wzrosła a oczekuje się, że w niedalekiej przyszłości wszystkie sadzonki falenopsis będą oferowane w korkach.

Jednolitość
Rośliny w korkach są zazwyczaj bardziej jednolite niż rośliny z tac uprawowych. Jest to związane z tym, że korki chłoną wodę bardziej równomiernie, a w konsekwencji przesychają mniej gwałtownie. Dodatkowo, rośliny w korkach są lepiej rozmieszczone niż rośliny w tacy, co sprawia, że każda z nich ma wokół siebie sporo miejsca, w wyniku czego procent dostarczanych „małych roślin” jest także mniejszy.

Taca z sadzonkami w formie korków (dostarczana do klienta)

Higiena
Ponadto, jest to krok naprzód jeśli chodzi o względy higieniczne. Jeśli rośliny są oddzielone, ryzyko, że chora roślina zainfekuje zdrowe jest mniejsze. Widać to wyraźnie zwłaszcza w przypadku chorób grzybowych w podłożu. W rezultacie ryzyko zainfekowania jest jeszcze mniejsze, więc dostarczany materiał roślinny będzie zdrowszy.

Szybszy wzrost po posadzeniu
Jeżeli rośliny rosną w korkach ryzyko uszkodzenia korzeni jest niewielkie. Dla porównania: sadzonki falenopsis wysadzane z tacy uprawowej mają w 60% uszkodzone korzenie! Przekłada się to na duże różnice w szybkości wzrostu podczas pierwszego etapu po posadzeniu. Kolejną przewagą na tym etapie jest nasycenie korka wodą. Kora jest dość sucha, więc roślinie brakuje odpowiedniego mikroklimatu w pierwszych tygodniach po posadzeniu. Ponieważ korek pozostaje bardziej wilgotny, mikroklimat dookoła rośliny jest lepszy. Dzięki temu wzrost i rozwój części nadziemnej rośliny rozpoczyna się szybciej.

Metoda uprawy
Uprawa z korka jest pod kilkoma względami odmienna od uprawy z tacy uprawowej. Różnice uwidaczniają się zwłaszcza w początkowym okresie uprawy, gdy wpływ dłuższego trzymania wilgoci przez korek jest silniejszy. Kiedy rośliny są większe i zaczynają ewaporować więcej, wpływ korka jest mniejszy.

Dojrzała roślina w korku

Podlewanie
Podlewanie w pierwszych tygodniach uprawy jest bardzo ważne ze względu na rozwój korzeni. Odnosi się to zwłaszcza do uprawy falenopsisa z korka. Zaleca się częstsze podlewanie roślin małą ilością wody w pierwszych tygodniach uprawy. Zmusi to korzenie do czynnego poszukiwania wody, co korzystnie wpłynie na ich wzrost i aktywność.

Częstotliwość nawadniania Ilość wody Efektywne stężenie Sesja pośrednia
Początek, tydzień 0-3 1 x na 2 dni 3-4 l/m² 0,3-0,5 mS/cm Nie
Od 4. tygodnia 1 x na 4 – 6 dni
(w zależności od potrzeby)
12-14 l/m² 0,8-1,0 mS/cm Tak, ±1½ l/m², efektywne stężenie = 0,0 mS/cm

W późniejszym okresie uprawa z korka jest podobna do uprawy z tac. Ogólnie mówiąc podlewanie jest mniej częste, co utrudnia funkcjonowanie dwóch systemów przy pomocy jednego schematu podlewania. Górna warstwa podłoża korka zazwyczaj wolniej przesycha, a to zmniejsza konieczność dodatkowego podlewania w sesji pośredniej. Jednakże zalecamy podlewanie w sesji pośredniej w ilości 1 do 2 l/m2 wodą bez składników pokarmowych, jeżeli górna warstwa podłoża jest wysuszona, podczas gdy reszta podłoża w doniczce nie potrzebuje jeszcze wody.

Połączenie z podłożem
Połączenie oznacza miejsce w którym korek styka się z podłożem w doniczce. Jeżeli obieg wody w doniczce jest dobry, dochodzi do transportu wody z korka do podłoża. Taki transport wody jest „zjawiskiem kapilarnym”. Nie może do niego dojść jeżeli podłoże jest nadmiernie porowate lub zbyt gruboziarniste. Z tego względu do uprawy z korka nie polecamy mieszanki torfu sphagnowego i kory o 100% zawartości frakcji 2. Jeżeli nie ma wystarczająco dobrego połączenia pomiędzy korkiem a podłożem, korek pozostanie dłużej wilgotny, a podłoże wyschnie szybciej.

Podłoże takie jak kora jest nisko lub nie jest wcale kapilarne (w zależności od frakcji), natomiast łupiny kokosowe są. Wielu producentów już dodaje łupiny kokosowe do mieszanki podłoża. Zwłaszcza w przypadku uprawy z korka daje to wiele korzyści. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się w przypadku mieszanki kory (60-70%) z łupinami kokosowymi (30-40%). Oprócz mieszanki kory z łupinami kokosowymi są też inne możliwości; przeprowadzono wiele testów nad mieszankami podłoża z dodanym torfem, który ma podobne właściwości.

Reasumując, dużo się dzieje w mieszankach podłoża do uprawy falenopsis. A teraz, gdy pojawiły się korki, powstały nowe możliwości podniesienia uprawy falenopsis na jeszcze wyższy poziom.

 

Niniejszy artykuł został przygotowany we współpracy z Bureau IMAC. Anthura i Bureau IMAC nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z zastosowania udzielonych porad dotyczących uprawy.

Opcjonalnie (w zależności od artykułu)

  • Hodowca jest zawsze odpowiedzialny za zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.
  • Udostępniane informacje na temat uprawy są dostosowane do uprawy na terenie Holandii.