We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Nieuw Research Center

Tijdens de relatiedag van 2018 heeft Anthura bekend gemaakt dat het DNA van anthurium en phalaenopsis gesequenced en in kaart is gebracht. Voor toepassing van moleculaire technieken is het hebben van alleen DNA informatie niet voldoende. Deze informatie moet gekoppeld worden aan eigenschappen van planten. Hiermee kunnen veredelaars het veredelingsproces versnellen door op DNA-niveau selecties toe te passen. Dat maakt het zoeken naar nieuwe rassen efficiënter en kan er gerichter veredeld worden op duurzame rassen. Mede hierom is het Research Center gebouwd: de indeling en opzet is zo gekozen, dat hier optimaal invulling aan gegeven kan worden.

De locatie is voorheen de kas die hier in 1979 aan de Anthuriumweg is gebouwd. De gesloopte kas was voor een groot deel dan ook 40 jaar oud.

Opzet Research Center
Een belangrijke eigenschap voor de toekomst is resistentie. We gaan de resistentie van onze rassen verhogen en de ziektegevoeligheid verlagen. Voor resistentie-veredeling is het noodzakelijk om ook onderzoek en proeven te doen met pathogenen. Hiervoor is een apart gedeelte met afgesloten onderzoeksruimten ingericht, die voldoet aan alle eisen om dit werk veilig te kunnen uitvoeren.

De medewerkers gaan daarbij steeds meer op moleculair niveau werken aan betere rassen. Voor moleculair onderzoek en veredeling is een goed moleculair laboratorium een eerste vereiste. De activiteiten waren tot nu toe ondergebracht bij het Plant Pathogeen Laboratorium.

In het Research Center is een nieuw, groter laboratorium gebouwd, waar getoetst wordt op ziekten en plagen. Het moleculair laboratorium heeft ook uitbreidings-mogelijkheden voor de toekomst. De nieuwe locatie is ook ingericht voor veredeling van kleinere gewassen zoals exclusieve orchideeën en Garden Orchid. Hiervoor zijn kleine kasafdelingen gebouwd met alle voorzieningen zoals koeling en verduistering, zodat ook deze kleinere gewassen onder de benodigde specifieke teeltomstandigheden veredeld kunnen worden.

Op deze locatie was voorheen ook de afdeling teeltonderzoek gevestigd, deze heeft daarom ook een plek gekregen in de nieuwe locatie. Voor het onderzoek zijn kleine kasafdelingen, maar ook gesloten onderzoekscellen met kunstmatig licht gebouwd.

Lees hier meer over het Research Center!