Ambassades brengen bezoek aan Greenport West-Holland

Ambassadeurs van ruim 20 verschillende landen hebben een bezoek gebracht aan drie innovatieve en duurzame bedrijven in de Greenport West-Holland: Koppert Biological Systems, De Ruiter Seeds Experience en Anthura. De tour was een initiatief van provincie Zuid-Holland en de deelnemers werden begeleid door Commissaris van de Koning Jaap Smit. Met de tour wil de provincie de parels in de provincie bekendmaken bij een internationaal publiek.

De ambassadeurs en hun plaatsvervangers werden eerst ontvangen bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs door CEO Paul Koppert. Peter Maes, director Corporate Marketing, vertelde hoe het bedrijf zich samen met telers, en in samenwerking met de natuur (biologische middelen), inzet om land- en tuinbouwproducten gezonder, veiliger, productiever en weerbaarder te maken.

Bij De Ruiter Experience Center kregen de deelnemers een presentatie van Nico van Vliet, Borg Exelmans en John van der Knaap over de kracht van de Nederlandse groentenzaadveredeling. In de demokas bekeken ze de prestaties van de rassen van De Ruiter en van collega-zaadhuizen die geteeld worden onder hightech omstandigheden. Tevens bezochten zij de ‘markt’’, waar ze verschillende tomatenrassen konden zien en proeven.

Vervolgens ging het gezelschap naar Anthura in Bleiswijk, winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019, waar een kijkje werd genomen in de productiekas met Anthuriums. Anthura is specialist in de veredeling van innovatieve en duurzame Orchideeën en Anthuriums voor telers en consumenten. Commissaris van de Koning Jaap Smit: “In Greenport West-Holland zijn heel veel tuinbouwbedrijven die wereldwijd koploper zijn, en ik ben er trots op een paar van die bedrijven te kunnen laten zien aan een internationaal gezelschap.”

Samenwerken

Tijdens de tour ontvingen de deelnemers ook informatie over de werkzaamheden van de Greenport West-Holland. Gedeputeerde Bom-Lemstra, tevens voorzitter Greenport West-Holland, was aanwezig bij het ontvangst van de ambassadeurs. Programmamanager Jolanda Heistek vertelde over het belang van samenwerking tussen overheden, in dit geval de provincie Zuid-Holland, en ondernemers. Zij vertelde hoe overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties samenwerken aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst van het regionale tuinbouwcluster en de landelijke en internationale samenwerking. Daarbij richt de Greenport zich op een aantal thema’s, zoals Internationalisering, Duurzaamheid en Kennis & Innovatie.

Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Met dit werkbezoek willen we een internationaal publiek de innovatieve kracht van de Greenport te laten zien. Nederland staat wereldwijd niet alleen op de tweede plaats in de export van bloemen en agrofoodproducten, onze tuinbouwsector is ook wereldleider in eigen productie, productinnovatie en ontwikkeling van nieuwe technologieën. De Greenport is een sector waarin de economieën van veel landen zijn verbonden.”

Fotos: Provincie Zuid-Holland/Greenport West-Holland

Voor een videoverslag, zie https://greenportwestholland.nl/videoverslag-bezoek-ambassades/