We use cookies

We are using necessary cookies to let this site work as safe and optimised as possible.
Please Agree on additional cookies so we can offer you the best experience.
For more info check our privacy statement.

Pythium

Podczas uprawy Anturium i Phalaenopsis kilka grzybów i bakterii może spowodować szkody w uprawie, a w efekcie niepowodzenie we wzroście rośliny. W tym artykule skupiamy się na grzybie Pythium (zgnilizna korzeni).

Pythium występuje regularnie w uprawie anturium. W uprawie phalaenopsis Pythium nie było do tej pory poważnym problemem, ale upośledzenie wzrostu korzeni spowodowane przez Pythium jest coraz powszechniejsze. Ponadto Pythium jest coraz częściej znajdowane w analizach przesączu.

Pythium aantasting in Anthurium

Pythium aantasting in Phalaenopsis

 

Czym jest Pythium?
Pythium należy do gromady lęgniowców. Te choroby grzybowe rozprzestrzeniają się przez zarodniki (zoospory) w wodzie lub jako pleśń wraz z podłożem. Zoospory przedstają się wraz z wodą do korzenia, gdzie się przyczepiaja i rozwijają. Wtedy mogą bezpośrednio penetrować korzeń za pomocą enzymów.

Gnicie korzeni wywołane przez Pythium
Atak Pythium zaczyna się zazwyczaj na korzeniach. Najpierw brązowieją koniuszki korzeni, a potem reszta korzenia. Najbardziej oczywistym symptomem Pythium jest gnicie kory pierwotnej (warstwy tkanki między walcem osiowym a egzodermą). Egzoderma otacza walec osiowy jak worek. Gdy kilka korzeni zostanie zaatakowanych przez Pythium wzrost rośliny zostanie spowolniony, a liść zżółknie, ponieważ zbyt mało składników pokarmowych jest dostarczanych przez korzenie.

Fusarium wywołane przez Pythium
Zaatakowane przez Pythium korzenie są podatniejsze na zagrożenie stwarzane przez obecne zarodniki Fusarium. Wiadomo, że Fusarium często potrzebuje rany (otwarcia) by zaatakować roślinę. Jak wspomniałem Pythium radzi sobie z tym samodzielnie dzięki zoosporom. Gdy znajdzie się już w korzeniu Fusarium może zdobyć przewagę. Roślina ginie przez Fusarium, ale faktyczną przyczyną problemu jest Pythium. Może to również prowadzić do nieprawidłowej oceny problemu, a tym samym do podjęcia niewłaściwej próby rozwiązania problemu.

Pythium spp.

Istnieje wiele różnych patogenów Pythium. W analizach DNA wody i zgniłych korzeni na anturium i phalaenopsis często spotykamy:

 • Pythium aphanidermatum
 • Pythium ultimum
 • Pythium irregulare
 • Pythium dysotocum

Różnice w sposobie zarażania pomiędzy trzema pierwszymi patogenami są niewielkie. Pythium aphanidermatum lubi ciepło i rośnie optymalnie w wilgotnych warunkach, w temperaturze od 32° do 40°C.

Pythium ultimum wydaje się być najbardziej rozpowszechnione, ale nie jest jasne, w jakim stopniu Pythium dysotocum jest szkodliwe dla anturium i phalaenopsis.

Istnieje również wiele niewinnych gatunków Pythium. Większość gatunków Pythium nie jest szkodliwa dla roślin i czasami jest bardzo przydatna w niszczeniu martwego materiału organicznego. Analiza z podanym wynikiem Pythium spp. nie dostarcza wystarczających informacji. Spp. jest skrótem dla gatunku, więc w podanym wyniku została wykazana obecność gatunków Pythium. Gdy podana wartość dla Pythium spp. jest wysoka, warto wysłać nową próbkę ze zleceniem dalszych badań na obecność okreslonych gatunków Pythium.

przykład analizy DNA grzybów.


Przyczyna
Pythium jest pasożytem atakującym osłabione, rośliny a możliwymi przyczynami są takie czynniki jak np.:

 • jakość i odporność roślin;
 • zbyt duża wilgotność środowiska uprawy i duże różnice w kondensacji wilgoci w doniczkach oraz czas przesychania podłoża. Gdy podłoże przez długi czas pozostaje mokre, wzrasta ryzyko większego stężenia Pythium;
 • wysoka temperatura (> 30°C) lub duże zmiany temperatury korzenia i/lub podłoża;
 • nadmierne ciśnienie osmotyczne korzeni. Nadmierne ciśnienie osmotyczne może prowadzić do osłabienia komórek i szklistości. Daje to Pythium większą szansę na wniknięcia do korzenia;
 • niewłaściwe nawożenie lub wysoka wartość EC sprawia, że korzenie są bardziej wrażliwe lub mniej odporne;
 • niska zawartość tlenu w podłożu. Przy niskim poziomie tlenu rozwój Pythium znacznie się zwiększa. Degradacja przez Pythium często idzie w parze z wilgotniejszymi warunkami uprawy i mniejszą ilością tlenu w podłożu;
 • uszkodzenie korzeni lub rośliny podczas zabiegów uprawowych.
 • Zakażenie Pythium w Phalaenopsis

Zakażenie Pythium w Anturium

 

 

 

 

 

 

Przyczyną często jest kombinacja kilku czynników, a dużą rolę odgrywa stopień stężenia zarodników pleśni. Kiedy w analizie zostanie wykryta obecność Pythium, często nie jest to sytuacja, kiedy wystąpią w tym samym czasie problemy z gniciem korzeni. Ale kiedy rośliny rosną w pogarszających się warunkach, a stężenie zarodników Pythium się zwiększa, choroba może zaatakować.

Przyczyny zwiększonego stężenia zarodników pleśni mogą być następujące:

 • wzrost ilości zarodników Pythium z zewnątrz: zarodniki Pythium, które trafiają do zbiornika, do wody lub przez ludzi (buty) w szklarni;
 • zanieczyszczony zbiornik: brudny zbiornik pełen liści i glonów jest dobrym miejscem do rozwoju takich grzybów jak Pythium;
 • wiele zanieczyszczeń organicznych w rurach (biofilm);
 • niewystarczająca dezynfekcja w przypadku ponownego użycia wody z przesączu;
 • zarodniki Pythium, które przetrwają w szklarni na materii organicznej. Zarodniki Pythium obecne w podłożu, w roślinach, które nie zostały usunięte lub w dostarczanych roślinach.

Środki
1. Higiena
Pythium może rozwijać się na materiale organicznym (takim jak podłoże, glony i resztki roślinne) na ziemi. Dlatego ważne jest utrzymanie podłoża i stołów w szklarni w czystości. Jest to szczególnie ważne w przypadku ponownego użycia wody.

W szklarni prawie zawsze podłoże lub odpady roślinne trafiają na ziemię lub zostają pozostawione na stołach. Konieczne jest regularne usuwanie tych resztek roślin i podłoża ze szklarni, aby nie stały się dobrą pożywką dla rozwoju pleśni. Ponadto należy utrzymywać betonowe ścieżki, fronty zagonów i tkaniny czyste oraz regularnie odkażać je środkiem na glony aby zapobiegać rozrostowi glonów. Resztki roślinne mogą przetrwać nawet w suchych warunkach przez kilka miesięcy, przez co choroba może uderzyć w nieoczekiwanym momencie.

2. Dezynfekcja
W przypadku Pythium również lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Przestrzeganie zasad higieny w uprawie jest ważnym elementem walki z Pythium. Jest to szczególnie ważne przy recyrkulacji wody. Woda ta jest prawie zawsze dezynfekowana, ale lepiej jest się upewnić, że ilość zarodników w przesączu jest również niska.

W celu zapewnienia właściwej dezynfekcji ważne jest regularne sprawdzanie, czy metody i urządzenia do dezynfekcji działają prawidłowo. Lepszą dezynfekcję można często osiągnąć przy użyciu środków lub instalacji, takich jak dodatkowy filtr piasku, filtr węglowy, dozowanie nadtlenku wodoru do dezynfekcji ultrafioletowej i napowietrzanie wody. Podczas dezynfekcji należy również zwrócić uwagę na zbiorniki A i B do nawożenia. Analizy wskazują, że woda ta może być silnie zanieczyszczona.

Należy również regularnie sprawdzać ilość materii organicznej w rurach. Ponadto warto poddać analizie wodę na obecność jednostek koloniotwórczych grzybów.

3. Zdrowe środowisko korzeniowe
Ważne jest, aby środowisko w otoczeniu korzeni było zdrowe: musi być dobra równowaga między różnymi substancjami i organizmami w systemie korzeniowym. Życie w glebie obejmuje złożone społeczeństwo różnych organizmów, takich jak bakterie, grzyby i bakteriofagi. Ta mikroflora aktywnie zwalcza niekorzystne bakterie i grzyby.

Należy pamiętać o tym, że użyteczne grzyby, bakterie i inne organizmy mogą być również zabite przez substancje utleniające, takie jak dwutlenek chloru i nadtlenek wodoru. W uprawie phalaenopsis dopuszczono stosunkowo wysokie wartości (20 ppm – 80 ppm) dla nadtlenku wodoru. Również w uprawie anturium coraz więcej uwagi poświęca się dodawaniu nadtlenku wodoru do wody irygacyjnej. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o likwidowanie z silosów i rur środowiska sprzyjającego rozwojowi grzybów takich jak Pythium.

Aby zapobiec zabijaniu dobrych organizmów, można wybrać dawkowanie tych biocydów tylko w ostatnich 3 l/m² całkowitej sesji irygacyjnej w uprawie phalaenopsis. To wymaga wprowadzenia korekt do strategii podlewania. Należy zwrócić również uwagę na poziom dawkowania. Do utrzymania czystości rur wystarczy zwykle niewielka dawka (2–5 ppm).

Płukanie środowiska w otoczeniu korzeni (podłoża) jest często dobrym sposobem odświeżenia lub „zresetowania” środowiska w otoczeniu korzeni.

4. Klimat
Jedną z możliwych przyczyn zakażenia Pythium jest również wysoka temperatura podłoża lub korzeni, zazwyczaj w połączeniu z nadmiernie mokrą uprawą. Inne warunki klimatyczne mogą również powodować więcej problemów. Należy unikać zmian w aktywności korzeni i aktywności roślin oraz stresu spowodowanego warunkami klimatycznymi.

Dla anturium ważna jest dobra ewaporacja poranna. Temperatura korzenia jest często nieco wyższa z powodu ogrzewania przy podłodze lub pod stołami. Kiedy ewaporacja jest umiarkowana (np. ze względu na niższą temperaturę rośliny) korzeń może stać się szklisty, co ułatwia zarażenie korzeni przez Pythium.

To samo dotyczy temperatury korzenia wieczorem. Warto dopilnować, aby temperatura rośliny spadała powoli. Również w uprawie phalaenopsis punktem krytycznym jest gwałtowny spadek temperatury rośliny, zwłaszcza w dni podlewania. Temperatura korzeni często wynosi ponad 28°C. Może to również powodować szklistość korzeni.

Krótko mówiąc, bardzo ważne jest abyś:

 • Dbał by roślina była aktywna. Upewnił się, że roślina może dobrze ewaporować;
 • Dokładnie monitorował temperaturę rośliny i korzeni, dopilnował by różnica między temperaturą rośliny i korzeni nie była zbyt duża;
 • Zapobiegał wysokiemu ciśnieniu osmotycznemu korzeni.

5. Środki zapobiegawcze
Gdy stężenie zarodników Pythium wzrasta lub jest zawsze obecne w analizach, czasami konieczne jest stosowanie środków zapobiegawczych przeciwko Pythium (patrz tabela). Jedną z wypróbowanych i sprawdzonych metod jest podlewanie środkiem grzybobójczym krótko po przesadzeniu do doniczki lub tuż przed posadzeniem roślin

6. Wykonalność
Na koniec chciałbym podkreślić, że utrzymanie zdrowego środowiska w otoczeniu korzeni i zwiększenie odporności roślin to również niezbędne środki zapobiegające wystąpieniu problemów z Pythium (i Fusarium). Bardzo wartościowe mogą być produkty biostymulujące lub inne produkty biologiczne i/lub użyteczne grzyby (takie jak Trichoderma harzianum). Ale sama roślina jest również w stanie kontrolować mikroflorę w środowisku korzeniowym i tym samym budować zdrową odporność.

Wnioski
Przy przestrzeganiu powyższych zasad ryzyko wystąpienia zgnilizny korzeni i strat roślin jest ograniczone. W przypadku pojawienia się lub nasilenia problemów z Pythium zawsze można skontaktować się z Anthura celu uzyskania porady.

 

Anthura nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z zastosowania udzielonych porad dotyczących uprawy.

Opcjonalnie (w zależności od artykułu)

 • Hodowca jest zawsze odpowiedzialny za zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.
 • Udostępniane informacje na temat uprawy są dostosowane do uprawy na terenie Holandii.