We use cookies

We are using necessary cookies to let this site work as safe and optimised as possible.
Please Agree on additional cookies so we can offer you the best experience.
For more info check our privacy statement.

Różne rozmiary doniczek w uprawie Phalaenopsis

Z dawien dawna storczyki phalaenopsis są uprawiane w doniczkach o średnicy 12 cm. Ale w ostatnich latach swoje miejsce na rynku zdobyły również rośliny w donicach o innej wielkości. Kilka lat temu wprowadzono na przykład doniczki o średnicy 15 cm, a obecnie rozpowszechnia się użycie mniejszych rozmiarów, czyli 9 cm a nawet 6 cm.

Wielkość doniczki a uprawa
Krawędzie doniczek są często płaskie, aby zmieścić jak najwięcej roślin na metrze kwadratowym szklarni.

Uprawa w każdym z rozmiarów doniczek wymaga innego podejścia. W odniesieniu do różnych średnic doniczek trzeba też stosować różne sposoby sprzedaży, czas uprawy, (mikro)klimat, substrat i gęstość rozstawu.

Doniczki 6 cm
Rynek
Rynek zbytu na rośliny w najmniejszych rozmiarach doniczek odnotowuje silny wzrost. Kwiaty w tych doniczkach już od dłuższego czasu cieszą się dużą popularnością w Niemczech i krajach skandynawskich. Ten segment storczyków charakteryzuje się jaskrawymi kolorami, małym rozmiarem rośliny i krótkim pędem kwiatowym.

Uprawa
Uprawa może się odbywać na dwa sposoby:

1. Metodą klasyczną: poprzez okres wzrostu, osobny etap chłodzenia (wernalizacji) i fazę końcową.

Okres wzrostu
Rośliny są przesadzane z kolb laboratoryjnych bezpośrednio do doniczek o średnicy 6 cm, które ustawia się na tacach na stołach przesuwnych lub w kontenerach przestawnych. Najlepiej uprawiać rośliny na mchu Sphagnum, ale dobre rezultaty można też uzyskać na podłożu ziemnym lub podłożu kokosowym. To ważne, aby użyć podłoża o drobnej strukturze, odpowiedniego dla małych roślin. Grube podłoże zbyt szybko wysycha, przez co i sadzonka może przesychać. Roślinom w formie korków trzeba zazwyczaj zapewnić większe nawodnienie, niż storczykom w 9 cm doniczce. Podczas uprawy rośliny nie są rozstawiane szerzej. Rośliny są na tyle małe, że mogą być uprawiane w zagęszczeniu. W okresie wzrostu (15-18 tygodni) formują się 2 do 4 nowych liści.

Faza chłodzenia i faza końcowa
Tace z roślinami można poddać fazie chłodzenia bez konieczności rozstawiania ich szerzej. Etap ten, wraz z fazą końcową, trwa przez około 12-16 tygodni.

2. Zakup możliwego do chłodzenia korka z mchu torfowego lub doniczki 6 cm, często pochodzących z Azji.

Kupując „półgotowe“ rośliny, trzeba tylko przeprowadzić je przez fazę wernalizacji i fazę końcową. Niekiedy rośliny są już indukowane i są dostarczane z zawiązkami pąków. Wówczas okres uprawy jest bardzo krótki i wynosi 8-10 tygodni (dla roślin z zawiązkami pąków) do 12-16 tygodni (dla roślin z fazą indukcji). To ważne, aby korek był odpowiednio nawodniony, aby uzyskać najlepsze wyniki w zakresie tworzenia pąków kwiatowych.

Doniczki 9 cm

Rynek
W ostatnich latach uprawa w doniczkach o średnicy 9 cm okazała się być bardzo opłacalna. Tego typu storczyki mają niewielkie rozmiary i w większości są wielopędowe, z dużą ilością kwiatów. Rośliny z tej gamy są w większości porównywalne z phalaenopsis drobnokwiatowymi w doniczce 12 cm, ale zazwyczaj mają nieco mniejsze wymiary. A ponieważ są bogato ukwiecone i cieszą się uznaniem na rynku zbytu, jest na nie duży popyt.

Uprawa
Uprawa w doniczkach o średnicy 9 cm wyróżnia się dużą liczbą roślin, uprawianych na 1 m². Okres wzrostu trwa średnio o kilka tygodni krócej, niż w przypadku standardowej uprawy w doniczkach 12 cm. Ta pierwsza faza zajmuje 20-25 tygodni, a fazy chłodzenia i końcowa trwają łącznie 16-17 tygodni.

Wielkość produkcji sięga około 70-80 roślin na m² rocznie. Uprawę rozpoczyna się w ustawieniu kwadratowym, przy gęstości ±120 roślin na m². Zazwyczaj rozstawia się je szerzej dopiero w chwili ich chłodzenia, zwłaszcza gdy całkowity okres wzrostu nie trwa dłużej, niż 20 tygodni. Końcowe rozstawienie to ±60 roślin na m². Storczyki są wtedy ustawianie w odległości końcowej na tacach na pozostały czas fazy wzrostu, czyli około 5 tygodni. Tace mają zapobiegać przewracaniu się roślin na stoły.

Mieszanka podłoża w przypadku doniczek 9 cm ma nieco drobniejszą strukturę, niż w przypadku standardowej uprawy w doniczkach 12 cm. Dlatego powinna zawierać co najmniej 50% kory o frakcji 1. Grubsza mieszanka zazwyczaj prowadzi do zbyt szybkiego wysychania podłoża, co hamuje wzrost roślin i utrudnia zbyt.

 

Niniejszy artykuł został przygotowany we współpracy z Bureau IMAC. Anthura i Bureau IMAC nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z zastosowania udzielonych porad dotyczących uprawy.

Opcjonalnie (w zależności od artykułu)

  • Hodowca jest zawsze odpowiedzialny za zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.
  • Udostępniane informacje na temat uprawy są dostosowane do uprawy na terenie Holandii.