We gebruiken cookies

We gebruiken de nodige cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.
Ga akkoord met het gebruik van additionele cookies voor de beste ervaring.
Bekijk voor meer informatie onze privacy statement.

Lichtpuntjes bij de aanpak van Pepertrips

Pepertrips (Thrips parvispinus) is wereldwijd verspreid en bekend uit landen als Indonesië, India en China. Ook in Kenia (Papaya teelt), USA en op Hawaii vormt ze een serieuze bedreiging. In Europa (Griekenland) komt ze ook al meer dan 25 jaar voor.  In Nederland is pepertrips in 2019 voor het eerst opgedoken in de groene planten teelt en vorig jaar ontdekt in de Anthuriumteelt.

De trips veroorzaakt aanzienlijke schade aan planten en is moeilijk te bestrijden. Daarom is het van belang om alert te zijn op signalen van pepertrips zodat vroegtijdig ingegrepen kan worden. Afgelopen maart besteedden wij aandacht aan de signalering en scouting pepertrips.  In 2 delen besteden we aandacht aan deze nieuwkomer. In deze editie staat de aanpak van Pepertrips (Thrips parvispinus) centraal.

Levenswijze
De trips kenmerkt zich door een zeer verscholen levenswijze. Ze houdt zich het liefst op in de jonge opgerolde blaadjes en brengt daar ook de grootste schade toe. Het lijkt erop dat de verpopping van de trips voornamelijk in de grond plaatsvindt. Ei-afzetting vindt in de (schut)bladeren plaats, waardoor de kenmerkende kleine bruine ronde vlekjes op de bloemen kunnen ontstaan. Deze zijn vooral goed te zien op de lichte cultivars.

Aanpak
We hebben geleerd dat we de trips met een combinatie aanpak beheersbaar kunnen houden en in sommige gevallen helemaal van de kwekerij kunnen afkrijgen. Hierbij is de gerichte inzet van chemie in combinatie met een goede afstemming van biologische bestrijders en groene gewasbeschermingsmiddelen van groot belang.

Chemische aanpak
Bij een ernstige aantasting is het van groot belang de plaag eerst onder controle te krijgen met behulp van chemie. Het gebruik van veel vloeistof, lokstof (pas op voor roetdauw) en uitvloeiers (sommige typen kunnen in anthurium ernstige schade toebrengen) zijn belangrijk. Aan het einde van de cyclus dient overgestapt te worden op de bio-vriendelijke middelen zodat de biologie een vliegende start kan maken. Hierbij een link naar een artikel van Delphy.

Hygiëne
Het wegnemen van de bron van deze trips is van groot belang. De pepertrips verspreidt zich trager dan veel andere tripsen. Adequaat gewas scouten en het verwijderen van aangetaste planten is zeer effectief. Ook de teelt van gevoelige soorten in een aparte afdeling of het compartimenteren van de kas door een strook folie van 1,5 meter hoog blijkt te werken. Pepertrips vliegt minder hoog dan andere tripsen. Het minimaliseren van beweging met planten is tevens van belang evenals het intensief reinigen van het teeltsysteem aan het einde van de teelt is effectief. Het is bekend dat de trips bij onvoldoende reiniging maanden later op oude besmette plekken wederom verschijnt.

Bladroofmijten
De werking van bladroofmijten Swirski, Montdorensis en Cucummeris op pepertrips is onmiskenbaar. De in te zetten aantallen, het (micro)klimaat en de bijvoerstrategie zijn echter bepalend in de mate van succes op deze nieuwkomer. De monitoring van de populatie-ontwikkeling van de bladroofmijten is van groot belang. Deze monitoring kan middels spoelmonsters, die door veel tuinbouw toeleveranciers worden aangeboden. Door intensief bijvoeren kan de bladroofmijtpopulatie op een gezond niveau gehouden worden.

Bodemroofmijt
Het opnemen van bodemroofmijten als Hypoaspis en Macromite is verstandig. Maar de werkelijke effectiviteit van bodemroofmijten is nog een onderdeel van onderzoek.

Groene middelen
De effectiviteit van een aantal groene middelen is ook punt van onderzoek. Anthura heeft Vertify opdracht gegeven om een aantal groene middelen, die nu in de praktijk gebruikt worden, te testen op hun effectiviteit, specifiek gericht op pepertrips in anthurium.

Schimmelpreparaten
Voor de aanpak van verschillende plagen blijken schimmelpreparaten zeer effectief te zijn. Ook vanuit de praktijk zijn er hoopgevende geluiden tegen de Parvispinus trips. Middelen met schimmelstammen als Beauveria en Lecanicillium als basis lijken toch ook behulpzaam te zijn bij de aanpak. Toediening kan met de LVM (Low Volume Method) methode plaatsvinden. Dat anthurium geteeld kan worden bij een hoge RLV (laag VD) blijkt een grote pré te zijn voor de ontwikkeling van de schimmel in het gewas.

 

LVM

LVM – Bron: Frans Veugen

Aaltjes
De werking van aaltjes op pepertrips is op dit moment nog onvoldoende. Het sterk verscholen gedrag van de larven en de enorme beweeglijkheid van de volwassen vrouwtjes zijn mogelijk zaken die in het nadeel zijn.

Determinatie
Het is van groot belang te weten met welke trips je als teler te maken hebt. Alleen dan kan er een adequate bestrijdingsstrategie worden gekozen. Anthura heeft dat onderkend en is aan de slag gegaan om te komen tot determinatie middels een PCR-toets. Van een vijftal tripsen zijn wij, ongeacht het levensstadium, op dit moment in staat om ze middels deze techniek te determineren.

Deze PCR-toetsen zullen wij alleen intern gebruiken en de kennis over deze toetsen willen wij delen met de leveranciers van onze klanten. Deze toetsen zullen wij dus niet voor onze klanten gaan uitvoeren.

Onderzoek
Bij verschillende instellingen wordt onderzoek gedaan naar de levenswijze en juiste aanpak van deze trips. Verschillende onderzoeken op het gebied van roofmijten lopen en ook de effectiviteit van groene middelen, aaltjes en schimmelpreparaten wordt op dit moment onderzocht.

WUR
Voor de ontwikkeling van effectieve bestrijdingsmaatregelen en weerbare teeltsystemen tegen de nieuwe invasieve tripssoorten is het essentieel om het gedrag, de ontwikkeling en interactie met andere soorten te kennen. Het WUR onderzoek richt zich op deze aspecten.

Vertify
In dit onderzoek in opdracht van Anthura worden verschillende biologische gewasbeschermingsmethoden, groene middelen, insecten, parasitaire aaltjes en schimmels uitgetest tegen pepertrips.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met Andre Lont, afdeling gewasoptimalisatie.