Herkenningskaart trips

In de teelt van anthurium en phalaenopsis kan trips voorkomen. Deze kaart toont de kenmerken van een aantal trips met bijbehorende mogelijke schadebeelden en foto’s ter verduidelijking van het schadebeeld. Deze kaart is niet volledig: op internet en bij verschillende toeleveranciers van chemische en biologische middelen tegen trips is ook informatie te verkrijgen. Onderstaande tripsen kunnen zowel in de anthurium- als de phalaenopsisteelt voorkomen.

Trips soorten

Chaetanaphotrips orchidii (orchideeëntrips)
Kenmerken trips
Deze trips is geel tot lichtbruin van kleur, 0,8 – 1,3 mm lang en 0,15 mm breed. De ogen zijn relatief groot en hebben een purperen tot rode kleur. De kleur van de vleugels is afwisselend licht en donker bruin. De larven zitten vaak in clusters op het blad. Verpopping: in de grond, substraat. Adult: leeft 1 – 3 maanden.

Kenmerken aantasting
De trips geeft de voorkeur aan de jonge delen van het gewas. Vaak verschuilt hij zich in de nog opgerolde bladeren of prikt hij de net uitgroeiende plantendelen aan. Zichtbare schade is vaak al 6-8 weken oud. Aangetaste bloemen en schutbladeren zijn misvormd en vaak niet verkoopbaar. Er komen witte vegen, strepen en littekens op te zitten. Bij sterke aantasting groeien bloemen en bladeren niet meer uit.

Dichromotrips corbetti (Vanda trips)
Kenmerken trips
De trips is klein, zwart, ongevleugeld en daardoor beperkt in zijn beweging. Het schadebeeld van deze trips is hierdoor meestal heel lokaal.

Kenmerken aantasting
De schade is vooral zichtbaar in de bloemen van de orchidee.

Frankliniella occidentalis (Californische trips)
Kenmerken trips
Deze trips is variërend van kleur: in de zomer zijn ze lichter dan in de winter. De adulten hebben 2 paar vleugels en meten een lengte van 1,3-1,4 mm. De larve is geel tot oranje en heeft geen vleugels.
Verpopping: in de grond.
Adult: leeft 1 tot meerdere weken.

Kenmerken aantasting
Blad: grijze/glazige plekjes waar de bladeren zijn aangetast.
Bloem: vervormde tot verdroogde bloemen.
Deze trips staat er ook om bekend dat hij virussen kan overbrengen.


Echinotrips americanus
Kenmerken trips
De vrouwtjes zijn 1,6 mm lang en de mannetjes zijn 1,3 mm lang. Ze zijn donkerbruin tot zwart van kleur en licht gepantserd. De kop en nek hebben een netstructuur. Opvallend is dat de uiteinden van de poten geel zijn en de donkere vleugels licht zijn bij de ‘schouders’. De poppen (geelwit van kleur) zijn te vinden op het gewas. Dit in tegenstelling tot andere soorten trips, waarbij de poppen in het substraat te vinden zijn.
Verpopping: op het blad
Adult: leeft 1 -2 maanden

Kenmerken aantasting
Zowel de larven als de volwassenen veroorzaken zuigschade: dit zijn gele, witte of zilverkleurige vlekjes en misvorming van groeipunten. Door deze misvorming ontstaan bijvoorbeeld onregelmatige bladranden op anthurium.
Deze trips geeft een mineervliegachtige schade op de bladeren en wordt ook wel bladtrips genoemd. De Echinotrips americanus, veroorzaakt geen schade in de bloemen.

Trips setosus (Hortensia trips of Japanse trips)
Kenmerken trips
De volwassen trips zijn 1 – 1,5 mm groot. De larven zijn doorzichtig tot wit/geel.
Verpopping: op het blad.
Adult: leeft 1-2 maanden.

Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om Trips Setosus te onderscheiden van Echino Trips. Het kan daardoor niet worden uitgesloten dat in sommige gevallen een aantasting van Trips setosus wordt verward met Echino Trips. Determinatie bij specialisten kan in dat geval uitsluitsel geven. Zie voor meer informatie ook onderstaande link naar pdf.
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/themas/Plantgezondheid/02_onderzoeksrapporten/14761.23_Nieuwe_thrips_in_de_bloemisterij.pdf

Kenmerken aantasting:
Deze trips geeft meer bloemschade dan Echinotrips.

Trips tabaci
Kenmerken trips
De kleur van deze adult hangt af van zijn dieet. Meestal is hij lichtbruin tot lichtgeel met grijs/bruin gekleurde vleugels. De antennes van deze trips zijn kort. Hij heeft een lengte van 0,8-1,2 mm en 2 paar vleugels met franjes. Deze trips voelt zich thuis in bladnerven. De tripsen zijn zeer actief en kruipen weg bij verstoring van de leefomgeving.
Verpopping: in de grond of op donkere verstopte plaatsen
Adult: leeft 2 tot 3 weken.
Eieren: in het blad en bladsteel.

Kenmerken aantasting
De trips veroorzaakt schade door cellen van de bladeren aan te prikken en leeg te zuigen. Het weefsel om deze cel sterft vervolgens af. Er ontstaan zilvergrijze vlekken op de bladeren en bij ernstige aantasting zal er groeiremming of groeistop ontstaan.

Heliotrips haemorrhoidalis (kastrips)
Kenmerken trips
De volwassen kastrips is 1,2-1,8 mm lang en heeft een donkerbruin tot zwart lichaam met een oranje stip op zijn achterlichaam. Verder heeft hij witte poten en smalle vleugels, zijn antennes zijn lichtgeel.
Adult: leeft enkele weken tot een maand

Kenmerken aantasting
De geelbruine larve scheidt rode druppels af waarop schimmels zich kunnen ontwikkelen. De zuigschade veroorzaakt zilverachtige, witte vlekken op bladeren en bloemen.

Overige tripsen
Naast deze tripsen komen ook de volgende tripssoorten voor in de anthurium- en met name de phalaenopsisteelt.

  • Hercinotrips femoralis (tropische gewassen)
  • Trips nigropilosus (chrysathentrips)
  • Trips fuscipennis (rozentrips)
  • Parthenotrips dracaenae (gestreepte kastrips of palmtrips)
  • Frankliniella schultzei (katoenknoppentrips)
  • Frankliniella intonsa (bloementrips)