Teeltadvies

Beschrijvingen en teeltadviezen van Anthura zijn zo nauwkeuring mogelijk afgestemd op proefresultaten en ervaringen in de praktijk. Anthura kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het gewas als gevolg van het volgen van deze adviezen. Anthura geeft geen enkele garantie dat de technische teeltadviezen volledig en juist zijn en geschikt zijn voor het doel dat de gebruiker aan de informatie geeft. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of de adviezen geschikt zijn voor zijn eigen omstandigheden.

Categories
Reset filters Pas toe
 • Monitoring van bedreigingen

  Monitoring van bedreigingen

  Zowel in de teelt van anthurium als phalaenopsis is het belangrijk om continu de teelt te monitoren. Telers streven ernaar gedurende het jaar de teeltcondities constant te houden. Met de huidige onderzoekstechnieken kunnen bedreigingen tijdig worden opgespoord. Het vroeg onderkennen van een bedreiging is cruciaal om schade aan de teelt te voorkomen of te beperken. »

 • Trips in phalaenopsis en anthurium – algemeen

  Trips in phalaenopsis en anthurium – algemeen

  Trips is binnen de anthurium en phalaenopsisteelt een steeds groter probleem. Waar trips in phalaenopsis een aantal jaren geleden nog nauwelijks voorkwam, zien we het de laatste jaren steeds vaker. Er zijn steeds meer exotische tripssoorten, die een specialistische aanpak vergen. »

 • Trips in anthurium

  Trips in anthurium

  We zien wereldwijd een forse toename van tripsdruk in zowel snij- als potanthurium. Bij snijanthurium kunnen de tripsen zich vestigen in het gewas en jaarlijks terugkomen op min of meer dezelfde plekken. »

 • Trips in phalaenopsis

  Trips in phalaenopsis

  De tripsen zijn in te delen in twee groepen: blad- en bloembewonende tripsen. De bladbewoners leven alleen van plantensappen, terwijl de bloembewonende tripsen daarnaast ook van stuifmeel kunnen leven. »

 • pH in anthurium en phalaenopsis

  pH in anthurium en phalaenopsis

  Binnen de anthurium en phalaenopsisteelt word veel aandacht besteed aan de zuurgraad. De zuurgraad oftewel de pH-waarde is belangrijk voor de opname van verschillende voedingselementen »

 • Energiebalans

  Energiebalans

  Bij plantengroei denken we al snel aan allerlei biologische en fysiologische processen die zich afspelen bij de groei van de plant. Dat plantengroei eigenlijk een groot stuk natuurkunde is, wordt wel eens over het hoofd gezien. De groei is in grote mate afhankelijk van de energiebalans van het gewas. »

 • Fysiologische afwijkingen in anthurium en phalaenopsis

  Fysiologische afwijkingen in anthurium en phalaenopsis

  Telers vragen steeds meer van hun gewassen: betere kwaliteit, minder arbeid, meer opbrengst. Een voorwaarde hiervoor is een optimale teeltaansturing. Het hebben van voldoende kennis van het functioneren van de plant en dus van plantenfysiologie is essentieel hiervoor. Hoe functioneren planten en hoe reageren zij op veranderingen van omgevingsfactoren? »

 • Nieuwe ervaringen en inzichten in de voedingsstrategie

  Nieuwe ervaringen en inzichten in de voedingsstrategie

  De gewenste hoeveelheden (en daarmee ook de verhoudingen tussen de elementen) van de voedingselementen in een oplossing verschillen per gewas en vaak ook per teeltfase van het gewas. Door de jaren heen verandert deze gewenste samenstelling van elementen in de voedingsoplossing vanwege nieuwe inzichten, praktijkervaringen en resultaten van diverse onderzoeken. In dit artikel komen per gewas nieuwe inzichten en ervaringen aan bod. »

 • Trips wetenschappen

  Trips wetenschappen

  In dit artikel willen we de aandacht vestigen op de verschillende tripssoorten die voorkomen. Het doel is om deze vijand beter te leren kennen en daardoor ook sneller en adequater te kunnen reageren. »

 • Herkenningskaart trips

  Herkenningskaart trips

  In de teelt van anthurium en phalaenopsis kan trips voorkomen. Deze kaart toont de kenmerken van een aantal trips met bijbehorende mogelijke schadebeelden en foto’s ter verduidelijking van het schadebeeld. »

 • De invloed van pH op de teelt

  De invloed van pH op de teelt

  Naast de aandacht voor de voeding en EC die naar de planten gaat, is er ook altijd aandacht voor de pH van het voedingswater. Waarom doen we dit eigenlijk? Wat is het belang van de pH en wat is de invloed ervan op de plant?  »

Bekijk ook